«Πράσινο» φως υπό προϋποθέσεις δίνει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη δήλωση χρημάτων που βρίσκονται σε στρώματα και θυρίδες.

Η Αρχή ασχολήθηκε με το ζήτημα με αφορμή ερώτηση της γενικής επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης για το εάν είναι συνταγματικά ανεκτή διάταξη νόμου (4389/2016) που έφερε τροποποιήσεις στις δηλώσεις πόθεν έσχες των υπόχρεων.

Στην υπ΄αριθμόν 6/2016 γνωμοδότηση της η Αρχή επισημαίνει πως τα οικονομικά στοιχεία εκτός τραπεζών, είναι συνταγματικά ανεκτό να συλλέγονται καθώς η επίμαχη διάταξη «εξυπηρετεί την διαφάνεια του πολιτικού και του δημόσιου βίου».

Ωστόσο, όσον αφορά την δημοσιοποίησή τους στο διαδίκτυο, τα μέλη της Αρχής έκριναν ότι συνιστά περιορισμό του ατομικού δικαιώματος στην προστασία προσωπικών δεδομένων που δεν δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος και επιπλέον εκθέτει σε κίνδυνο την περιουσία και τη ζωή των υπόχρεων.

Όσον αφορά το σκέλος των κινητών αξιών (για παράδειγμα πίνακες ή τιμαφλή) η Αρχή επισημαίνει στη γνωμοδότηση πως υπάρχει ζήτημα «αδυναμίας πρόβλεψης και εκτίμησης της πραγματικής τους αξίας, οπότε η συλλογή καθίσταται απρόσφορη και μη κατάλληλη για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της πλήρους καταγραφής και αποτύπωσης της περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων προς δήλωση προσώπων».

Σημειώνει μάλιστα, ότι η συλλογή τους είναι νόμιμη, μόνο όταν υπάρχει αποδεικτικό της αξίας τους, όπως λόγου χάρη ένα παραστατικό αγοράς (απόδειξη, τιμολόγιο) ή πράξη της φορολογικής αρχής για την επιβολή φόρου, πχ από γονική παροχή, δωρεά, και εφόσον δεν πρόκειται για οικογενειακά κειμήλια.

Όσο για την ανάρτηση αυτών των δεδομένων στο διαδίκτυο, η αρχή έκρινε ότι συνιστά περιορισμό και δεν δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος.