Δύο προϋποθέσεις καθορίζουν τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης των  ελευθέρων επαγγελματιών, καθώς εκτός της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, υπολογίζεται και η ημερομηνία διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα και με την εγκύκλιο του διοικητή  του ΟΑΕΕ, Χρ. Τσακίρη, διαχωρίζονται οι αιτήσεις συνταξιοδότησης σε δύο βασικές κατηγορίες : αυτές που είχαν κατατεθεί μέχρι και τις 12 Μαΐου 2016 – ημερομηνία δημοσίευσης του νέου ασφαλιστικού νόμου 4387 – και αυτές που κατατίθενται από την έναρξη ισχύος του νόμου (13 Μαΐου 2016) και μετά.

Η εγκύκλιος ρητά αναφέρει πως με την ημερομηνία της αίτησης συνταξιοδότησης συσχετίζονται:

  • η ημερομηνία διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας
  • η ημερομηνία κατάθεσης επαγγελματικής άδεια για τους αυτοκινητιστές
  • η ημερομηνία επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου για τις συντάξεις αναπηρίας και θανάτου

Αναλυτικά ορίζεται ότι με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού, θα αντιμετωπίζονται αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας που υποβλήθηκαν το αργότερο έως και τις 12/05/2016, εφόσον οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ έχουν παράλληλα διακόψει τη δραστηριότητα τους (και στην περίπτωση των αυτοκινητιστών έχουν καταθέσει και την επαγγελματική άδεια οδήγησης).

Έτσι ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στις 05/05/2016, πριν την ισχύ του Ν. 4387/2016 και η διακοπή της δραστηριότητας του έχει γίνει μέχρι και την 12/05/2016, ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξής του γίνεται βάσει του προϊσχύοντος καθεστώτος.

Αντίθετα, αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας κρίνονται με το νέο τρόπο υπολογισμού που εισάγει ο πρόσφατος ασφαλιστικός νόμος, αν η διακοπή της δραστηριότητας έγινε από τις 13/5/2016 και μετά. Κι αυτό ακόμη κι αν η αίτηση έχει κατατεθεί έως και την 12/05/2016. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στις 05/05/2016 και η διακοπή της δραστηριότητας του έχει γίνει 14/05/2016 ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξής του γίνεται βάσει του νέου καθεστώτος.