ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προς επανεξέταση όλων των εργολαβιών!

του Ανδρέα Πετρόπουλου - Δημοσίευση 5 Αυγούστου 2016, 07:14 / Ανανεώθηκε 5 Αυγούστου 2016, 07:13
Προς επανεξέταση όλων των εργολαβιών!
Facebook Twitter Whatsapp

Το όργιο παραβατικότητας με τις ιδιωτικές εταιρίες (εργολαβίες) που δραστηριοποιούνται στους κλάδους καθαρισμού και φύλαξης ..."έχει πιάσει ταβάνι" 

Το όργιο παραβατικότητας με τις ιδιωτικές εταιρίες (εργολαβίες) που δραστηριοποιούνται στους κλάδους καθαρισμού και φύλαξης ..."έχει πιάσει ταβάνι" και το υπουργείο Εργασίας κάνει έκκληση στους φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα να προχωρήσουν σε επανεξέταση όλων των Συμβάσεων.

Το υπουργείο επικαλείται στοιχεία της τελευταίες διετίας που δείχνουν ότι το 40% των επιχειρήσεων - εργολάβων παρανομούν! Αναλυτικά, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου Εργασίας έχουν πραγματοποιήσει την τελευταία διετία 924 ελέγχους σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και έχουν υποβληθεί 182 μηνύσεις εις βάρος αυτών καθώς και 294 Πράξεις Επιβολής Προστίμου ύψους 1.585.466,00 ευρώ.

Η παραβατικότητα των επιχειρήσεων - εργολάβων εντοπίζεται κυρίως στη οφειλή δεδουλευμένων αποδοχών και σε ανασφάλιστη-αδήλωτη εργασία και το υπουργείο Εργασίας καλεί "τους φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα να επανεξετάσουν τις συμβάσεις τους με αυτές τις εταιρείες τόσο στο χώρο του καθαρισμού και όσο και στη φύλαξη".

Πότε καταγγέλλεται η Σύμβαση

Με αφορμή τα γεγονότα στο Νοσοκομείο Τρικάλων καθώς και τις προσφυγές διαφόρων εταιρειών καθαρισμού (μετά την αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος στο Νοσοκομείο Τρικάλων) στο Συμβούλιο της Επικρατείας με στόχο "την κατάργηση των ατομικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί απευθείας από τους φορείς του Υπουργείου Υγείας", το υπουργείο σημειώνει ότι: "Ο Ν. 4144/2013 αναφέρει ρητά ότι όταν «η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισμοί του δημοσίου τομέα» διαπιστώνει παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας τότε δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία καθαρισμού".

Το Υπουργείο Εργασίας, έχοντας επισημάνει την υψηλή παραβατικότητα των δύο κλάδων του καθαρισμού και της φύλαξης, έχει προκρίνει σε απόλυτη σύμπνοια με τις διαθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, την από το Νόμο προβλεπόμενη δυνατότητα υπογραφής ατομικών συμβάσεων με τους εργαζόμενους των δύο αυτών κλάδων. "Πρώτιστο ενδιαφέρον για την Κυβέρνηση έχει το δημόσιο συμφέρον, η προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και η δημόσια υγεία. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι το “πάρτι τελείωσε”, σημειώνεται.

Όπως τέλος αναφέρει ακόμα το υπουργείο Εργασίας, το ΣΕΠΕ συνεργάζεται και θα συνεργαστεί με τους φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με στόχο την ενημέρωση τους για τις παραβάσεις και τις επιβληθείσες κυρώσεις που αφορούν τις συγκεκριμένες εταιρείες προκειμένου να επιφέρουν τις συνέπειες που ορίζει ο νόμος. "Δηλαδή την καταγγελία της σχετικής σύμβασης και τον αποκλεισμό του εργολάβου από δημόσιους διαγωνισμούς για χρονικό διάστημα από τρεις μήνες μέχρι τρία έτη".