Την κοινοπραξία απαρτιζόμενη από τις εταιρείες Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε. (Costa Navarino) και D-Marine Investments Holding B.V., (θυγατρική της Dogus στην Ολλανδία) επέλεξε η Alpha Bank ως προτιμητέο επενδυτή για το Hilton, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δεσμευτικών προσφορών.

Όπως αναφέρει η Ιονική Ξενοδοχειακή έλαβε σήμερα 5/8 την ακόλουθη επιστολή από την πλειοψηφούσα μέτοχό της Alpha Bank:

«Η Alpha Bank ενημερώνει διά της παρούσας την Ι.Ξ.Ε. (Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις A.E. ) ότι, σε συνέχεια της από την 26.7.2016 επιστολής της, η Τράπεζα με την υποστήριξη του χρηματοοικονομικού της συμβούλου Citigroup Global Markets Ltd. ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών ("Δεσμευτικές Προσφορές") που υπεβλήθησαν από ενδιαφερόμενους επενδυτές στο πλαίσιο διαδικασίας εξαγοράς πλειοψηφικού ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της Ι.Ξ.Ε. ("Διαδικασία").

Σε συνέχεια της σχετικής αξιολογήσεως των Δεσμευτικών Προσφορών, η Alpha Bank επέλεξε ως προτιμητέο επενδυτή ("Προτιμητέος Επενδυτής") την κοινοπραξία απαρτιζόμενη από τις εταιρίες Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε. και D-Marine Investments Holding B.V. Η Alpha Bank έχει εισέλθει σε αποκλειστικές συζητήσεις με τον Προτιμητέο Επενδυτή προς τον σκοπό ολοκληρώσεως της Διαδικασίας».