Τις αρνητικές επιπτώσεις των capital controls στον χώρο των εισαγωγών-εξαγωγών μαρτυρούν οι άμεσα θιγόμενοι.

Παρότι παρατηρείται χαλάρωση των  capital controls, xιλιάδες εισαγωγικές και εξαγωγικές εταιρίες της χώρας αντιμετωπίζουν πρόβλημα στις συναλλαγές​ του με μεγάλους ξένους οίκους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο εξάμηνο του 2016 η αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε στα 11,97 δις όταν το αντίστοιχο διάστημα του 2015 σημείωνε 13,02 δις και το 2014, 13,17 δις ευρώ.

Επίσης, σημαντική μείωσή εντοπίζεται σε πολλούς βασικούς κλάδους όπως -25,4% σε πρώτες ύλες, -17,7% στο λάδι, -11,4% στα βιομηχανικά προϊόντα και -7% στα χημικά.