Τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ ,με βάση τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο ,αναλύει σε εγκύκλιό του ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

Όπως τονίζεται προσωρινή σύνταξη δικαιούνται όσοι ασφαλισμένοι δεν έχουν καμιά ληξιπρόθεσμη οφειλή από ασφαλιστικές εισφορές κατά την υποβολή της αίτησης.

Επίσης όσοι είχαν μεν οφειλή κατά την υποβολή της αίτησης ωστόσο στη συνέχεια την εξόφλησαν και όσοι έχουν οφειλή μόνο από αναγνώριση πλασματικών χρόνων .Τέλος για ασφαλισμένους με ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, τονίζεται στην εγκύκλιο, ότι θα ακολουθήσουν οδηγίες μετά την παροχή διευκρινήσεων από το Υπουργείο Εργασία, για τον τρόπο παρακράτησης οφειλών από την προσωρινή και οριστική σύνταξη.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ