Μειώσεις με αναδρομική ισχύ θα ισχύσουν τους επόμενους μήνες στις συντάξεις, καθώς σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας ένα νέο χαράτσι για πάνω από 400.000 άτομα βρίσκεται στο δρόμο για εφαρμογή.

Σύμφωνα την εγκύκλιο από την Ιη Ιουλίου, όσοι συνταξιούχοι λάμβαναν δύο κύριες ή δύο επικουρικές συντάξεις, αλλά  και όσοι έχουν σύνταξη αναπηρίας και παίρνουν επίδομα θα πληρώνουν την κράτηση 6% υπέρ του ΕΟΠΥΥ όχι στη μία από τις δύο συντάξεις, όπως συνέβαινε μέχρι πρόσφατα, αλλά στο άθροισμα και των δύο συντάξεων, γεγονός που αυξάνει αυτόματα το ύψος της περικοπής.

Μάλιστα, όπως τονίζεται στην εγκύκλιο, στο σύνολο της σύνταξης από την οποία θα υπολογίζονται οι κρατήσεις θα θα λαμβάνονται υπόψη και τα πάσης φύσεως επιδόματα. 

Αυτή η απόφαση του υπουργείου έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περικοπέων και κρατήσεων και αφορά πάνω από 400.000 συνταξιούχων ''μεγάλων'' ασφαλιστικών ταμείων όπως το ΙΚΑ, ο ΟΓΑ, ο ΟΑΕΕ, το Δημόσιο αλλά και το ΝΑΤ, πολλοί από τους οποίους λαμβάνουν δύο συντάξεις, ή κύρια και επικουρική. 

Τι συνέβαινε παλαιότερα- Τι αλλάζει 

Στο προηγούμενο καθεστώς, η εισφορά υπέρ του ΕΟΠΥΥ έμπαινε είτε στη μεγαλύτερη σύνταξη με απόφαση των Ταμείων είτε στη μικρότερη σύνταξη που επέλεγε ο συνταξιούχος. Με τον τρόπο αυτό ένας συνταξιούχος που έπαιρνε 800 ευρώ σύνταξη γήρατος από το Δημόσιο και 400 ευρώ σύνταξη χηρείας από το ΙΚΑ, για παράδειγμα, επέλεγε να έχει την κράτηση ασθένειας 6% στα 400 ευρώ.

Τώρα η εγκύκλιος καθορίζει αυτό να υπολογίζεται στο άθροισμα της σύνταξης, ενώ η εφαρμογή της εγκυκλίου θα οδηγήσει σε υπέρμετρη αύξηση των επιβαρύνσεων όσους παίρνουν δύο κύριες ή επικουρικές συντάξεις καθώς και όσους λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας και κατά έμμεσο τρόπο θα ψαλιδίσει τις συντάξεις σε ποσοστά της τάξης του 4% με 5% για τους εν λόγω συνταξιούχους.