Τους όρους χορήγησης της προσωρινής σύνταξης στους ασφαλισμένους διευκρινίζει εγκύκλιος του ΟΑΕΕ, με βασικότερη προϋπόθεση ότι το όριο των τυχόν οφειλών (μαζί με τις προσαυξήσεις) του ασφαλισμένου προς τον οργανισμό δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 20.000 ευρώ.

Η προσωρινή σύνταξη θα χορηγείται σε υποψήφιους συνταξιούχους όλων των κατηγοριών (γήρατος – αναπηρίας – θανάτου) οι οποίοι όμως, κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης, καλύπτουν τις εξής προϋποθέσεις: α) Δεν έχουν καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή από ασφαλιστικές εισφορές. β) Είχαν μεν ληξιπρόθεσμη οφειλή, αλλά στη συνέχεια την εξόφλησαν. γ) Έχουν οφειλή μόνο από αναγνώριση πλασματικών ετών.

Τα ποσά της προσωρινής σύνταξης κυμαίνονται από 384 έως 768 ευρώ, μειωμένα σε σχέση με το παρελθόν. Ουσιαστικά, η εγκύκλιος εφαρμόζει την σχετική διάταξη νόμου, σύμφωνα με την οποία η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στην εθνική σύνταξη με 20 έτη ασφάλισης (δηλαδή 384 ευρώ), αλλά ούτε και να υπερβαίνει το διπλάσιο αυτής (δηλαδή 768 ευρώ).

Στο εξής τίθεται το όριο του 50% του μισθού τους 12 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης, από 80% που ήταν μέχρι πρότινος. Ειδικά για περιπτώσεις αναπηρίας η προσωρινή σύνταξη μπορεί να υποχωρήσει στα 192 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση στην εγκύκλιο αναφέρονται οι όροι χορήγησης της νέας προσωρινής σύνταξης και αφορά περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης βάσει του νέου ασφαλιστικού νόμου (ν.4387/2016).

Η προσωρινή σύνταξη θα πρέπει να εκδίδεται εντός δύο μηνών από την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης. Το ίδιο χρονικό διάστημα δίνεται ως περιθώριο και για περιπτώσεις συνταξιοδότησης, με διαδοχική ασφάλιση, σε φορείς που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ.

Ο υπολογισμός της για τους ελεύθερους επαγγελματίες προκύπτει ως το 50% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος των 12 τελευταίων μηνών ασφάλισης, πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Το ανώτερο όριο χορήγησης της προσωρινής σύνταξης είναι τα 768 ευρώ, ακόμα και αν από τον παραπάνω υπολογισμό προκύπτει υψηλότερο ποσό.