Σε πρόγραμμα ενίσχυσης  των απολυμένων της εταιρίας Sprider Stores με προβλεπόμενα ποσά από 15.000 έως και 40.000 ευρώ προχωρά το υπουργείο Εργασίας, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου.

Η χρηματοδότηση του σχεδίου προέρχεται από το ευρωπαϊκό ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (περίοδος 2014 – 2020) και σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας Ρ. Αντωνοπούλου, τα σχετικά αιτήματα μπορούν να υποβληθούν είτε στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών από το ΕΚΤ (Κοραή 4 – 10564 3ος όροφος), είτε ηλεκτρονικά ([email protected]).

Το έργο έχει ως στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης, μέσω της ενθάρρυνσης επιχειρηματικών δράσεων. Απευθύνεται στους απολυμένους της εταιρίας Sprider Stores και σε νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (NEETs) οι οποίοι συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν τη διαδικασία της επαγγελματικής συμβουλευτικής που προηγείται του προγράμματος.

Στην πρόσκληση τονίζεται ότι το ποσό που θα χορηγείται για ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι 15.000 ευρώ και εάν υπάρξει επιχείρηση με δύο ωφελούμενους τότε το ποσό διπλασιάζεται, δηλαδή φτάνει τα 30.000 ευρώ. Για πάνω από δύο ωφελούμενους το ανώτατο πλαφόν χρηματοδότησης που ορίζεται είναι τα 40.000 ευρώ. Εάν όμως υπάρχει Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με πάνω από πέντε ωφελούμενους, που θα εγκριθεί το επιχειρηματικό σχέδιο συνολικά, τότε το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης θα είναι τα 15.000 ευρώ επί τον αριθμό των μελών – ωφελούμενων (εργαζομένων).