Αυξήσεις στις αποδοχές των στελεχών του ΤΧΣ, στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν τις μειώσεις με απόφαση του Γ. Βαρουφάκη, αποφάσισε ομόφωνα η Επιτροπή Επιλογής.

Σύμφωνα με την απόφαση,  που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, το εύρος των προτεινόμενων αμοιβών του διευθύνοντος συμβούλου του ΤΧΣ οριοθετείται μεταξύ των 180.000 και 200.000 ευρώ ετησίως.

Αντίστοιχα οι προτεινόμενες αμοιβές για τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο οριοθετούνται στα 150.000 - 195.000 ευρώ, ενώ του τρίτου εκτελεστικού μέλους στα 120.000 - 160.000 ευρώ.

Στον αντίποδα μειώνονται οι αποδοχές των μελών του Γενικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα από τις 40.000 στις 20.000 ετησίως, πλέον 1.000 ευρώ για κάθε συνεδρίαση στην οποία παρίστανται.

Οι αποδοχές του προέδρου του Γενικού Συμβουλίου οριοθετούνται στις 125.000 ευρώ ετησίως, περίπου 50.000 χαμηλότερα από αυτές που ίσχυαν πριν τις μειώσεις του 2015.


TAGS