Σωρεία φορολογικών παραβάσεων δείχνουν τα αποτελέσματα των ελέγχων σε δεκάδες off shore εταιρείες με έδρα το Κρανίδι, που κατά πολλούς θεωρείται το «ελληνικό Λίχτενσταϊν».

Ο έλεγχος των εξωχώριων εταιρειών της Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου (καταργούμενης της Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου) έχει ανατεθεί στο ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. λόγω αρμοδιότητας.

Από τις 161 υποθέσεις αρμοδιότητας πλέον ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί σε 59 υποθέσεις και στις 102 ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου από την 28.11.2013 που εντάχθηκε στο Ο.Π.Σ. ELENXIS έχει εκδώσει συνολικά 883 εντολές ελέγχου για επιχειρήσεις της ελεγκτικής της αρμοδιότητας, από τις οποίες 603 έχουν ολοκληρωθεί, ενώ για 280 εντολές, ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επίσης η Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου διενήργησε 881 μερικούς επιτόπιους ελέγχους πρόληψης (προληπτικούς) κατά το διάστημα 25/11/2013 έως 30/6/2016.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων διαπιστώθηκαν σε 108 από αυτούς 177 παραβάσεις, και εκδόθηκαν 57 πράξεις επιβολής προστίμου ύφους 25.000 ευρώ, έχουν βεβαιωθεί 21.400 ευρώ για 55 από τις Π.Ε.Π. (πράξεις επιβολής προστίμων) που έχουν κοινοποιηθεί, και έχουν εισπραχθεί συνολικά 12.772 ευρώ από 41 υποθέσεις.