Περιορισμένες οικονομικές επιπτώσεις θα έχει βραχυπρόθεσμα για τη Γερμανία η απόφαση της Μ. Βρετανίας για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτιμά η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Bundesbank), επισημαίνοντας ότι το επιχειρηματικό κλίμα παραμένει θετικό και ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη της οικονομίας. 

Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση της Τράπεζας, η γερμανική οικονομία συνεχίζει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, κυρίως σε ό,τι αφορά τους τομείς των εξαγωγών, της βιομηχανικής παραγωγής, των κατασκευών και της κατανάλωσης.

«Παρά το περιβάλλον έντονης δημόσιας αντιπαράθεσης σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της ανακοινωθείσας εξόδου της Μ. Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι θετικές προβλέψεις των γερμανικών επιχειρήσεων έχουν μέχρι τώρα περιοριστεί μόνο κατά πολύ λίγο. Αυτό στηρίζει και την άποψη ότι οι οικονομικές επιπτώσεις του Brexit θα είναι για τη Γερμανία περιορισμένες, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα», αναφέρει η Bundesbank.