Στον ιστότοπο της Διαύγειας υποχρεούνται να αναρτούν όλα τα απολογιστικά τους οικονομικά στοιχεία κερδοσκοπικοί και μη φορείς που επιχορηγούνται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Δήμους κλπ), εφόσον η επιχορήγηση ξεπερνά τις 3.000 ευρώ ετησίως.

Με εγκύκλιό του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης διευκρινίζει ότι, σε εφαρμογή νόμου του 2014,κάθε είδους σωματεία, εταιρείες, ιδρύματα, πολιτιστικοί σύλλογοι, συνεταιριστικές επιχειρήσεις αλλά ακόμη και ομογενειακές οργανώσεις που επιχορηγούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών υποχρεούνται έως στις 31/10/2016 να δημοσιεύσουν στη Διαύγεια με πλήρη παραστατικά στοιχεία τις δαπάνες για διάφορες δραστηριότητές τους(ακόμη και αν πρόκειται για μικρά ποσά) αλλά και τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού τους κατά  το 2015. 

Στα απολογιστικά τους στοιχεία θα πρέπει επίσης να δηλώσουν τυχόν δωρεές αλλά και τον αναλογούντα Φ.Π.Α ανά παραστατικό δαπάνης.

Ολόκληρη η εγκύκλιος