Περισσότερα από 56 εκατ. ευρώ εξασφαλίστηκαν προς το παρόν και διατίθενται άμεσα για την αύξηση των δικαιούχων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση σε πρώτη φάση θα υπαχθούν σε αυτό 5.046 νοικοκυριά ενώ ο τελικός αριθμός αναμένεται να φθάσει τα περίπου 8.000, καθώς πρόκειται να εκταμιευθούν πρόσθετοι πόροι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Η κατανομή των νοικοκυριών στις περιφέρειες της χώρας έχει ως εξής:

- Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 446 αιτήσεις και 5.216.787,12 ευρώ επιλέξιμος προϋπολογισμός

- Αττικής 965 αιτήσεις και 8.957.193,30 ευρώ επιλέξιμος προϋπολογισμός

- Βορείου Αιγαίου 178 αιτήσεις και 1.962.442,44 ευρώ επιλέξιμος προϋπολογισμός

- Δυτικής Ελλάδας 398 αιτήσεις και 4.792.897,07 ευρώ επιλέξιμος προϋπολογισμός

- Δυτικής Μακεδονίας 141 αιτήσεις και 1.699.743,45 ευρώ επιλέξιμος προϋπολογισμός

- Ηπείρου 451 αιτήσεις και 5.411.634,55 ευρώ επιλέξιμος προϋπολογισμός

- Θεσσαλίας 1.099 αθτήσεις και 12.594.303,03 ευρώ επιλέξιμος προϋπολογισμός

- Ιονίων Νήσων 62 αιτήσεις και 721.172,90 ευρώ επιλέξιμος προϋπολογισμός

- Κεντρικής Μακεδονίας 459 αιτήσεις και 5.293.400,10 ευρώ επιλέξιμος προϋπολογισμός

- Κρήτης 189 αιτήσεις και 2.175.242,05 ευρώ επιλέξιμος προϋπολογισμός

- Νοτίου Αιγαίου 73 αιτήσεις και 770.530,26 ευρώ επιλέξιμος προϋπολογισμός

- Πελοποννήσου 259 αιτήσεις και 3.069.329,11 ευρώ επιλέξιμος προϋπολογισμός

- Στερεάς Ελλάδας 326 αιτήσεις και 3.797.638,95 ευρώ επιλέξιμος προϋπολογισμός

Γενικό άθροισμα 5.046 αιτήσεις και 56.462.314,33 ευρώ επιλέξιμος προϋπολογισμός.

Από τις 22 Αυγούστου 2016 οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα προβούν σε επικοινωνία με τους ωφελούμενους πολίτες για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Οι εν λόγω συμβάσεις θα πρέπει να έχουν υπογραφεί εντός 45 ημερών από την ανωτέρω ημερομηνία.

Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση τίθεται αυτοδίκαια εκτός απόφασης υπαγωγής ώστε να δοθεί δυνατότητα υπαγωγής σε επόμενες στη σειρά αιτήσεις.