Αντιφατικά στοιχεία στο μέτωπο της απασχόλησης καταγράφονται εν μέσω κορύφωσης της τουριστικής περιόδου, καθώς την αύξηση της απασχόλησης για τον Ιούλιο διαδέχθηκε η αύξηση της εγγεγραμμένης ανεργίας στον ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ για τον Ιούλιο έδειξαν αύξηση της απασχόλησης κατά 19.381 θέσεις εργασίας, ενώ τον ίδιο μήνα στον ΟΑΕΔ είχαμε αύξηση των ανέργων κατά 23.603 άτομα.

Αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ έδειξαν ότι στον ιδιωτικό τομέα έχουμε θετικό ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων κατά 19.281 θέσεις εργασίας, καθώς οι προσλήψεις ανήλθαν σε 201.793, ενώ οι αποχωρήσεις σε 182.512. 

Αντίθετα οι εγγεγραμμένοι άνεργοι αυξήθηκαν στις λίστες του ΟΑΕΔ κατά 23.603 άτομα και ο αριθμός όσων αναζητούν εργασία αυξήθηκε σε 973.631 άτομα έναντι 950.025 ατόμων τον Ιούνιο.

Όσοι προβληματίζονται και εύλογα τι από τα δύο ισχύει, η απάντηση είναι και τα δύο!

Και αυτό καθώς όλο το 2016 - και τον Ιούλιο - έχουμε μια σημαντική είσοδο στην εργασίας κυρίως των μικρών ηλικιών μεταξύ 18 και 30 ετών που υπερβαίνουν κατά πολύ τις απολύσεις που αφορούν κυρίως την ηλικιακή ομάδα 35 - 44 ετών.

Επομένως κάποιοι προστίθενται στις λίστες του ΟΑΕΔ καθώς έχασαν την εργασία τους, ωστόσο άλλοι και κυρίως νέοι, μπαίνουν στην αγορά εργασίας, καταλαμβάνονται κυρίως ελαστικές θέσεις εργασίας.

Το πιο αισιόδοξο νέο είναι ότι για πρώτη φορά μετά από μια τριετία αυξάνονται και οι θέσεις μερικής απασχόλησης. Το ποσοστό από 44,5% φθάνει πλέον το 48,2%.