Ο κ. Χριστόφορος Στράτος τοποθετείται στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ενώ ο Μιχαήλ Χαραλαμπίδης αναλαμβάνει αναπληρωτής διευθύνων συμβούλος, μετά από πρόταση του Γενικού Συμβουλίου στον υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανακοίνωσε σήμερα ότι «σύμφωνα με το άρθρο 80 του Νόμου 4413 του Υπουργείου Οικονομικών, τροποποιήθηκε ο Ν. 3864/2010 (ΦΕΚ Α' 119) με τον οποίο εισάγεται διαδικασία τοποθέτησης μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, με πλήρη καθήκοντα και αρμοδιότητες, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται έως το διορισμό των νέων μελών με τη συνήθη διαδικασία του νόμου του Ταμείου. Ως εκ τούτου, και μετά από πρόταση του Γενικού Συμβουλίου στον υπουργό Οικονομικών, στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τοποθετείται ο Χριστόφορος Στράτος, μέλος του Γενικού Συμβουλίου και στη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου ο Μιχαήλ Χαραλαμπίδης, ανώτατο στέλεχος του ΤΧΣ».