Υστέρηση στα καθαρά έσοδα κατά 641 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός το επτάμηνο Ιανουάριος – Ιούλιος 2016, καθώς μια σειρά φόρων φαίνεται πως έβαλε φρένο στις εισπράξεις, ειδικά κατά τον μήνα Ιούλιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα σήμερα το υπουργείο Οικονομικών τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 25.951 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 401 εκατ. ευρώ ή 1,6% έναντι του στόχου.

Ο κρατικός προϋπολογισμός εμφάνισε πρωτογενές πλεόνασμα 3,55 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3,712 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015 και στόχου για πλεόνασμα 874 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσίασε έλλειμμα 832 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 840 εκατ. ευρώ το 2015 και στόχου για έλλειμμα 3,486 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

 α) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 127 εκατ. ευρώ ή 12,1%,

β) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 66 εκατ. ευρώ ή 4,3%,

γ) ΦΠΑ καπνού κατά 79 εκατ. ευρώ ή 21,2%,

δ) ΦΠΑ λοιπών κατά 251 εκατ. ευρώ ή 3,6%,

ε) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 38 εκατ. ευρώ ή 58,5%,

στ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 244 εκατ. ευρώ ή 15,2%,

ζ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 241 εκατ. ευρώ ή 80,9%,

η) Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 148 εκατ. ευρώ ή 164,0%,

θ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 306 εκατ. ευρώ ή 13,7%

 

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 126 εκατ. ευρώ ή 2,8%,

β) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 87 εκατ. ευρώ ή 11,6%,

γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 160 εκατ. ευρώ ή 15,5%,

δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 33 εκατ. ευρώ ή 1,4%,

ε) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 127 εκατ. ευρώ ή 43,4%,

στ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 46 εκατ. ευρώ ή 18,8%,

ζ) Τα έσοδα του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 72 εκατ. ευρώ ή 46,5%,

η) Τα έσοδα από ANFAs & SMPs κατά 225 εκατ. ευρώ, ή 37,5%.

θ) Τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 87 εκατ. ευρώ, ή 61,2%

 

Ειδικότερα, τον Ιούλιο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.011 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 776 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 4.991 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 375 εκατ. ευρώ.

Η μείωση των εσόδων Ιουλίου 2016 οφείλεται κυρίως:

α) στο φόρο εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 272 εκατ. ευρώ

β) στο φόρο εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 55 εκατ. ευρώ

γ) στους λοιπούς άμεσους φόρους κατά 45 εκατ. ευρώ

δ) στο ΦΠΑ καπνού κατά 41 εκατ. ευρώ

ε) στους λοιπούς Ε.Φ.Κ. (καπνού κλπ) κατά 160 εκατ. ευρώ

στ) στα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 132 εκατ. ευρώ.

 

Αντίθετα, αυξημένα έναντι του στόχου ήταν κυρίως τα έσοδα:

α) του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 295 εκατ. ευρώ

β) των φόρων στην περιουσία κατά 42 εκατ. ευρώ

γ) του ΦΠΑ λοιπών κατά 37 εκατ. ευρώ.

 

Δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016 ανήλθαν στα 28.830 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3.295 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (32.126 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 27.125 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 2.395 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 2.003 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 609 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 390 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, 122 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 162 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας και 46 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1.705 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 900 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Ιούλιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.834 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 55 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.431 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 72 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 403 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 17 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.