Στις καλένδες φαίνεται πως παραπέμπεται η έκδοση οριστικών αποφάσεων κύριας σύνταξης για 150.000 ασφαλισμένους, οι οποίοι στην παρούσα φάση παίρνουν μόνο προσωρινή σύνταξη και θα περιμένουν ακόμα... αρκετούς μήνες μέχρι να πάρουν την κανονική τους μηνιαία σύνταξη. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ελεύθερου Τύπου, η έκδοση της οριστικής σύνταξης είναι συνδεδεμένη με κρυφή «ρήτρα» επανυπολογισμού, η οποία μπλοκάρει τα Ταμεία σε σχέση με την έκδοση οριστικών συντάξεων, καθώς η Υπουργική Απόφαση για τον επανυπολογισμό των υφιστάμενων κύριων συντάξεων ορίζει στο άρθρο 5 ότι «σε κάθε νέα σύνταξη που εκδίδεται με τις προγενέστερες διατάξεις του ν. 4387/16, διενεργείται ταυτόχρονα και ο επανυπολογισμός της με το νέο τρόπο που προβλέπει ο ασφαλιστικός νόμος 4387.

Η συγκεκριμένη διάταξη είναι καθοριστική για όσους παίρνουν αυτή τη στιγμή προσωρινή σύνταξη, καθώς συνδέει την έκδοση της οριστικής τους κύριας σύνταξης με τον ταυτόχρονο επανυπολογισμό τους.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι οριστικές αποφάσεις θα εκδίδονται όταν επαναυπολογίζεται η κάθε σύνταξη με τον νέο πια νόμο. 

Με αυτή τη ρήτρα οι περίπου 150.000 συνταξιούχοι, που έχουν μόνο προσωρινή σύνταξη, θα πρέπει να μάθουν πλέον να ζουν με τα 400 και τα 500 ευρώ μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2017 που προβλέπεται να ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός όλων των οριστικών κύριων συντάξεων.

Σε περίπτωση που αποσυνδεόταν η έκδοση των οριστικών αποφάσεων από τον ταυτόχρονο επανυπολογισμό τους, τότε όσοι έχουν προσωρινή θα έπαιρναν την οριστική απόφαση και στη συνέχεια (όχι όμως ταυτόχρονα) θα έπαιρναν «σειρά» για να επανυπολογιστούν.

Φαινομενικά ο ταυτόχρονος επανυπολογισμός δείχνει ότι προβλέφθηκε για οικονομία χρόνου, αλλά στην πράξη θα συμβεί το εντελώς αντίθετο και το χειρότερο είναι ότι όσοι παίρνουν ήδη για 5, 8, και 12 μήνες προσωρινή σύνταξη θα περιμένουν για μήνες έως ότου βγει η οριστική απόφαση.

Αυτό συμβαίνει γιατί η Υπουργική Απόφαση δεν ορίζει τον επανυπολογισμό των προσωρινών, αλλά μόνον των οριστικών αποφάσεων κύριας σύνταξης, με αποτέλεσμα να προηγούνται στο χρονοδιάγραμμα του επανυπολογισμού των συντάξεων οι παλιές κατά κύριο λόγο καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και όχι οι προσωρινές για τις οποίες τα Ταμεία θα πρέπει να κάνουν διπλή δουλειά ταυτόχρονα, καθώς θα πρέπει να τις υπολογίσουν δύο φορές και να βγάλουν στην ουσία δύο οριστικές αποφάσεις για κάθε μια προσωρινή σύνταξη.

Μια απόφαση που θα καθορίζει το τελικό ποσό της κύριας σύνταξης σύμφωνα με το παλιό καθεστώς και, ταυτόχρονα, μια δεύτερη απόφαση που θα καθορίζει το ποσό της οριστικής σύνταξης με το νέο καθεστώς που προβλέπει ο νόμος 4387. Την πρώτη φορά δηλαδή θα κάνουν τον υπολογισμό και τη δεύτερη τον επανυπολογισμό για την ίδια σύνταξη, που σημαίνει ότι οι 150.000 προσωρινές συντάξεις θα χρειαστούν 300.000 αποφάσεις.