Επιθετική πολιτική σε σχέση με τα κόκκινα καταναλωτικά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες ετοιμάζουν οι τράπεζες, καθώς προετοιμάζονται για πώλησή τους σε εξειδικευμένες εταιρείες ανάκτησης οφειλών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, η διαδικασία έχει, ήδη, ξεκινήσει, με σκοπό οι πρώτες συναλλαγές με τις εταιρείες να ολοκληρωθούν μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2016. 

Μάλιστα, οι πωλήσεις καταναλωτικών δανείων σε τρίτους σηματοδοτούν την πιο δυναμική στάση των τραπεζών για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος των «κόκκινων» δανείων, το σύνολο των οποίων ξεπερνά τα 100 δισεκ. ευρώ.

Το άρθρο, επίσης, αναφέρει ότι οι τράπεζες θα προβούν πρώτα σε πωλήσεις καταναλωτικών δανείων, καθώς θεωρούν ότι μπορούν να τα πουλήσουν χωρίς να επιβαρυνθούν με ζημίες.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι τράπεζες μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έρθουν σε συμφωνία και να δεσμευθούν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) για ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα, πλαίσιο δράσεων και διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση μη επίτευξης στόχων για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ο βασικός στόχος για το τραπεζικό σύστημα είναι να μειώσει τα «κόκκινα» δάνεια.

Το ζητούμενο λοιπόν είναι να φτάσει στα 60 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2019, δηλαδή κατά περισσότερα από 40 δισ. μέσα σε διάστημα περίπου τριών ετών.