Σε 110.000 υπολογίζονται οι συντάξεις του Σεπτεμβρίου που θα περικοπούν μέσω του επανυπολογισμού συνολικά 800.000, ενώ οι μειώσεις αρχίζουν- όπως και τον Αύγουστο από 5% έως 35% (και μεσοσταθμικά δεν υπερβαίνουν το 12%).

Τον Σεπτέμβριο (πληρωμή της επικουρικής στις 2 Σεπτεμβρίου) θα ανακαθοριστούν οι συντάξεις των ακόλουθων ταμείων:

  • ΕΤΕΑΜ – Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ),
  • ΤΕΑΥΕΚ – Εμπορουπάλληλοι,
  • ΤΕΑΠΟΖΟ – εργαζόμενοι σε εταιρείες Οινοποιίας Ζυθοποιίας & Οινοπνευματοποιίας,
  • ΤΕΑΥΝΤΠ – υπάλληλοι ναυτικών και τουριστικών πρακτορείων,
  • ΚΑΠ / ΔΕΗ – συνταξιούχοι ΔΕΗ,
  • ΤΑΠΤΠ - Προσωπικό πρώην Τράπεζας Πίστεως (Alpha Bank).

Όσοι εισπράττουν κάτω από 1.300 ευρώ μεικτά (1.120 ευρώ καθαρά) διασώζονται καθώς μπαίνουν στο μηχανισμό της «προσωπικής διαφοράς». 
Όσοι έχουν άθροισμα κύριων και επικουρικών πάνω από 1.300 ευρώ μεικτά χάνουν άμεσα τη διαφορά ανάμεσα στη νέα και την παλιά επικουρική

Στο πρώτο πακέτο τον περασμένο Αύγουστο είχαν επανυπολογιστεί οι συντάξεις από 11 πρώην Ταμεία. Από αυτούς 30.600 είχαν μείωση από 1 λεπτό μέχρι και 20 ευρώ από το μεικτό καταβαλλόμενο ποσό, άλλοι 11.300 είδαν την επικουρική τους να μειώνεται από 20 ευρώ μέχρι και 30 ευρώ.

Ταυτόχρονα 6.200 συνταξιούχοι υπέστησαν «ψαλίδι» 30 – 40 ευρώ, 2.900 ήταν ακόμη πιο άτυχοι αφού έχασαν 40 – 50 ευρώ και 15.700 στάθηκαν οι πλέον άτυχοι όλων, αφού είχαν μειώσεις από 50 ευρώ και πάνω. Σε ειδικές περιπτώσεις πρώην τραπεζουπάλλήλων και δημοτικών υπαλλήλων η απώλεια ξεπέρασε και τα 100 ευρώ.