Την αξιολόγηση «Α1» της πιστοληπτικής ικανότητας της Ιαπωνίας επιβεβαίωσε ο οίκος Moody’s, διατηρώντας το outlook (προοπτικές) σε «σταθερό».

Η απόφαση του αμερικανικού οίκου αξιολόγησης αντανακλά:

  • Την αργή αλλά σταθερή πρόοδο στην εφαρμογή της νομισματικής και μεταρρυθμιστικής πολιτικής
  • Τις προσδοκίες ότι το κόστος χρηματοδότησης θα παραμείνει χαμηλό και σταθερό

«Το πιστωτικό προφίλ της Ιαπωνίας θα συνεχίσει να συμβαδίζει με τις προϋποθέσεις της αξιολόγησης “A1”» εξήγησε ο Moody’s.