Αυστηροποιούνται τα μέτρα στο μέτωπο της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, ενώ το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας φαίνεται να προωθεί και τη θέσπιση τεκμαρτού ποσού που θα καταβάλλεται όταν διαπιστώνεται η παράβαση, ωστόσο θα εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανασφάλιστη εργασία:

1.Την πρώτη φορά που μια επιχείρηση εντοπιστεί με ανασφάλιστο εργαζόμενο, θα υποχρεώνεται να καλυφθεί μέρος του προστίμου (10.550 ευρώ) ως ασφαλιστική εισφορά, δηλαδή να δηλωθεί ο εργαζόμενος και να δουλεύει κανονικά για κάποιο χρονικό διάστημα. 

2.Εάν η ίδια επιχείρηση υποπέσει σε ανάλογο παράπτωμα για δεύτερη φορά, τότε θα καλείται να πληρώσει τα 10.550 ευρώ και αν κάτι τέτοιο επαναληφθεί και τρίτη φορά, τότε θα μπαίνει «λουκέτο» στην επιχείρηση για 10 ημέρες, τουλάχιστον.

3. Το υπουργείο Εργασίας, προτείνει επίσης τη θέσπιση τεκμαρτού ποσού ασφαλιστικής εισφοράς, ανάλογα με το είδος, το μέγεθος, τον τζίρο και τη γεωγραφική θέση μιας επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό, εκτιμάται ότι θα περιοριστούν φαινόμενα εισφοροδιαφυγής, ειδικά στο σκέλος που επιχειρήσεις δηλώνουν εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, τους οποίους απασχολούν όμως με πλήρες ωράριο.