Αμοιβές κάτω από 1.000 ευρώ ή 400 για μερική απασχόληση, δείχνουν τα στοιχεία του ΙΚΑ για το 2016, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση της μερικής απασχόλησης. Πάντως για τέταρτο συνεχόμενο έτος (από το 2013) σημειώνεται αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, ενώ η συρρίκνωση των μισθών αποδίδεται στην αύξηση όλων των μορφών μερικής απασχόλησης. 

Συγκεκριμένα, κάτω από τα 1.000 ευρώ έπεσε ο μέσος μισθός για το σύνολο των 1.793.049 ασφαλισμένων στο ΙΚΑ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ιδρύματος για τον Ιανουάριο του 2016, όπως προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που υποβάλλουν οι εργοδότες. 

Την ίδια στιγμή, αυξάνονται οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση καθώς τα στοιχεία δείχνουν πως 512.684 άτομα εργάζονται, ή έστω ασφαλίζονται για μερική απασχόληση και λαμβάνουν μέσο μισθό 400,84 ευρώ. 

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία (Ιανουάριο 2016) για το σύνολο των ασφαλισμένων του μεγαλύτερου Ασφαλιστικού Ταμείου της χώρας (1.793.049 άτομα), ο μέσος μισθός έχει υποχωρήσει κάτω από τα 1.000 ευρώ. 

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία, που προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), που υποβάλλουν κάθε μήνα οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στο ΙΚΑ, διαπιστώνεται συνεχής αύξηση της απασχόλησης από το 2013 και μετά, που οφείλεται όμως σε ανάλογη αύξηση της μερικής απασχόλησης. 

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία δείχνουν ότι για τις επιχειρήσεις που έχουν έως 10 εργαζόμενους και οι οποίες καλύπτουν σχεδόν το 90% της ελληνικής οικονομίας, οι μερικώς απασχολούμενοι αμείβονται με 442,39 ευρώ κατά μέσο όρο, όταν το 2010, δηλαδή κατά την έναρξη της οικονομικής κρίσης, λάμβαναν 612,33 ευρώ. 

Όμως οι μερικώς απασχολούμενοι από 305.000 που ήταν το 2010 αυξήθηκαν στις 512.000 έξι χρόνια αργότερα... Αντίστοιχα, οι πλήρως απασχολούμενοι της ίδιας κατηγορίας, εισέπρατταν τον Ιανουάριο του 2016, κατά μέσο όρο, 1.328,93 ευρώ, ενώ τον ίδιο μήνα του 2010, λάμβαναν 1.569,81 ευρώ.