Την πεποίθηση ότι η συζήτηση της Federal Reserve για την αύξηση των επιτοκίων δεν αφορά την Ευρώπη διατύπωσε ο Έβαλντ Νοβότνι, μέλος του ΔΣ. της ΕΚΤ. 

Η αμερικανική οικονομία έχει σημαντικά καλύτερες επιδόσεις από την Eυρωζώνη άρα η συζήτηση της Federal Reserve για την αύξηση των επιτοκίων δεν αφορά την Ευρώπη, δήλωσε σήμερα ο Έβαλντ Νοβότνι.

«Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε μια κατάσταση με σημαντικά υψηλότερη ανάπτυξη, είναι πιο κοντά στο στόχο τους για τον πληθωρισμό, έχουν υψηλότερο έλλειμμα αλλά έχουν επίσης και σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας», δήλωσε ο Νοβότνι σε δημοσιογράφους στο περιθώριο οικονομικού συνεδρίου.

«Αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε σημαντικά διαφορετική ταχύτητα ανάπτυξης από την ευρωζώνη. Κατά συνέπεια, οι συζητήσεις που γίνονται στις ΗΠΑ για την επιτοκιακή πολιτική, συγκεκριμένα για το θέμα της αύξησης, σίγουρα δεν αφορούν την Ευρωζώνη».