Αυξημένες κατά 5,33% εμφανίζονται το πρώτο εξάμηνο του 2016 οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Ρουμανία.

Η αύξηση αυτή, όπως αναφέρεται στο σχετικό ενημερωτικό έντυπο της ΕΛΣΤΑΤ, οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση των εξαγωγών των δασμολογικών κατηγοριών «υποδήματα» κατά 122%, «εσπεριδοειδή» κατά 55,86%, «βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα» +44,15%, «παιχνίδια» +39,82%, «πολυμερή στυρολίου» κατά 32,28%, «είδη μεταφοράς ή συσκευασίας» κατά 32%, «μηχανές επεξεργασίας δεδομένων» κατά 30,69%, «νερά» κατά 30,20%, «παρασκευασμένα λαχανικά» κατά 18,21% και «λιπάσματα ορυκτά» κατά +14,19%.

Επισημαίνεται ότι η αύξηση των εξαγωγών της χώρας σε υποδήματα ήταν η μεγαλύτερη, σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, καθώς και αυτή των παιχνιδιών και, όπως αναφέρεται: "Οι αυξήσεις στις κατηγορίες αυτές δικαιολογούνται, μεταξύ άλλων, από την ύπαρξη ελληνικών συμφερόντων δικτύων στη Ρουμανία.

Επιπλέον, ως προς τα υποδήματα ιδιαίτερα επιβοηθητικός παράγοντας είναι η καλή ποιότητα που τα χαρακτηρίζει".

Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν όλα τα ελληνικά φρούτα και λαχανικά παρουσιάζουν θετική εξέλιξη, κατά το α΄ εξάμηνο 2016, γεγονός που επιβεβαιώνει την ύπαρξη περιθωρίου περαιτέρω ενίσχυσης των εξαγωγών της χώρας στη ρουμανική αγορά, ενώ η μείωση των ρουμανικών εξαγωγών προς την Ελλάδα κατά -6,14% οφείλεται, κυρίως, στον περιορισμό των εξαγωγών πετρελαίου/πετρελαιοειδών της δασμολογικής κατηγορίας «λάδια ακατέργαστα από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο)», η οποία αποτελεί ίσως ευκαιριακό γεγονός κατά τα δύο τελευταία έτη, οπότε οι εισαγωγές προϊόντων από την κατηγορία αυτή, αν και κατέχουν υψηλό ποσοστό στο σύνολο των ρουμανικών εξαγωγών προς Ελλάδα, δηλαδή 19,26%, περιορίσθηκαν το α΄ εξάμηνο του 2016 κατά -32,12%, φθάνοντας σε απόλυτη αξία τα 68 εκατ. ευρώ περίπου έναντι 100 εκατ. ευρώ περίπου την αντίστοιχη περίοδο του 2015.
Τέλος, παραδοσιακοί κλάδοι της Ρουμανίας, όπως σιτηρά, σιμιγδάλι, ηλιέλαιο, ξυλεία, αμνοερίφια ζωντανά (περιορίσθηκαν κατά το ήμισυ), παρέμειναν σταθερά ή μείωσαν την αξία τους προς τη χώρα μας.