Η δεύτερη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος ίσως διαρκέσει ακόμη και μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο αξιολόγησης, Fitch.

Σε έκθεσή του για την ελληνική οικονομία, ο οίκος Fitch, μεταξύ άλλων επισημαίνει, ότι οι κίνδυνοι για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος είναι ακόμη ισχυροί, καθώς η κυβέρνηση δεν φαίνεται αποφασισμένη πλήρως να το «καταστήσει κτήμα της».

Εκτιμά μάλιστα ότι, βάσει των μέχρι τώρα στοιχείων, είναι εφικτό να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι για το 2016, δηλαδή πρωτογενές πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ, αλλά είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθούν αυτοί του 2017 (πρωτογενές πλεόνασμα 1,75% του ΑΕΠ) και του 2018 (πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ).

Ο Fitch χαρακτηρίζει επίσης ως το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, τον τρόπο διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία παραμένουν σε πολύ υψηλό επίπεδο, καθώς φθάνουν στο 45% των συνολικών δανειακών χορηγήσεων.