Οριακή ανάπτυξη της τάξεως του 0,2% σημείωσε  η ελληνική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο του 2016, σε σχέση με το προηγούμενο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το ίδιο τρίμηνο, το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 0,3% και στην «ΕΕ των 28» αυξήθηκε κατά 0,4%. Σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2015, το ΑΕΠ στην Ελλάδα μειώθηκε (-0,9%), ενώ αυξήθηκε στην ευρωζώνη κατα 1,6% και στην «ΕΕ των 28» κατά 1,8%.

Η ανάπτυξη στηρίχθηκε κυρίως στην κατανάλωση των νοικοκυριών που αυξήθηκε κατά 0,2% στην ευρωζώνη και κατά 0,4% στην ΕΕ (έναντι αύξησης 0,6% και 0,7% αντιστοίχα το πρώτο τρίμηνο του 2015).

Τα κράτη-μέλη που κατέγραψαν τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης είναι η Ρουμανία (1,5%), η Ουγγαρία (1%), η Τσεχία, η Πολωνία και η Σλοβακία (0,9%).