Νέα υπεύθυνη για την αξιολόγηση των προγραμμάτων ορίστηκε από τον ESM. 

Πρόκειται για την οικονομολόγο Γκέρτρουντ Τούμπελ - Γκούγκερελ, που έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστρίας (1998-2003) και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (2003-2011), ορίσθηκε σήμερα ανεξάρτητη αξιολογητής υψηλού επιπέδου των παρελθόντων προγραμμάτων στήριξης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM).

 Ο διορισμός της Τούμπελ - Γκούγκερελ έγινε από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοικητών του ESM, Γερούν Ντάισελμπλουμ, σε συνεργασία με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ και σε διαβούλευση με τα μέλη του ESM.

«Η αποστολή του υψηλού επιπέδου αξιολογητή είναι να εξετάσει προσεκτικά τη σημασία, την αποτελεσματικότητα και την απόδοση των προγραμμάτων οικονομικής βοήθειας στη στήριξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Ευρωζώνης και των κρατών - μελών της κατά τη διάρκεια της κρίσης, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του ESM στο μέλλον», δήλωσε ο Ντάισελμπλουμ, προσθέτοντας: «Η κυρία Τούμπελ - Γκούγκερελ έχει την κατάλληλη εμπειρία και τα διαπιστευτήρια για να είναι αποτελεσματική στο έργο αυτό».

«Καλωσορίζω τον διορισμό της κυρίας Τούμπελ - Γκούγκερελ ως αξιολογητή υψηλού επιπέδου. Ως μία αυθεντία στα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά, που χαίρει σεβασμού, θα διασφαλίσει την ανεξαρτησία, αξιοπιστία και αμεροληψία της διαδικασίας αξιολόγησης», σημείωσε ο Ρέγκλινγκ.

Η αξιολόγηση θα γίνει με τη στήριξη μίας ομάδας του ESM και τις συμβουλές ειδικών με εμπειρία αξιολόγησης σε άλλους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς. Η Τούμπελ - Γκούγκερελ θα ετοιμάσει μία έκθεση, που θα υποβληθεί στο Συμβούλιο Διοικητών του ESM πριν από την ετήσια σύνοδο τον Ιούνιο του 2017.

Η αξιολόγηση θα εστιάσει στις δραστηριότητες του EFSF/ESM στα προγράμματα οικονομικής βοήθειας και τα αποτελέσματά τους στα μέλη του ESM που την έλαβαν. Με βάση τις διαπιστώσεις, η αξιολογητής αναμένεται να υποβάλει μία σειρά συστάσεων προς το Συμβούλιο των Διοικητών του ESM για τη βελτίωση της στρατηγικής διαχείρισης κρίσεων στην Ευρωζώνη και της αποτελεσματικότητας των δράσεων του προγράμματος.