Το ποσό των 1,3 δισ. ευρώ άντλησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), μέσω της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων, διάρκειας τριών μηνών.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,70%, ενώ οι συνολικές προσφορές υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό (1 δισ. ευρώ) κατά 1,30 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016, στις 12.00 το μεσημέρι.

 
TAGS