Τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Attica Bank αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης, έπειτα από την απόφαση που έλαβε το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας στο πλαίσιο των αλλαγών που υλοποιούνται το τελευταίο διάστημα στο τραπεζικό τοπίο.

Συγκεκριμένα το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής:

1. Γεράσιμος Σαπουντζόγλου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.

2. Κωνσταντίνος Μακέδος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.

3. Παναγιώτης Ρουμελιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

4. Ιωάννης Τσακιράκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

5. Αθανάσιος Τσάδαρης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

6. Άννα Πουσκούρη - Reiche, μη εκτελεστικό μέλος.

7. Γεώργιος Παναγιώτου, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.

8. Γεώργιος Βλαχάκης, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.

9. Ιωάννης Κυριακόπουλος, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.

10. Ιωάννης Μαρμαγγιόλης, μη εκτελεστικό μέλος.

11. Δημήτριος Τζαννίνης, μη εκτελεστικό μέλος.

12. Στεφανία Γεωργακάκου-Κουτσονίκου, μη εκτελεστικό, πρόσθετο μέλος δυνάμει των διατάξεων του Ν.3723/2008.

Σημειώνεται ότι το νέο διοικητικό συμβούλιο αναμένεται να εγκριθεί από την έκτακτη γενικής συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας στις 20/9/2016.