Κατά 4,4 δισ. ευρώ μειώνεται το ανώτατο όριο του Μηχανισμού Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες, όπως αποφάσισε η ΕΚΤ.

Η απόφαση, η οποία ελήφθη κατόπιν αιτήματος της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.