Με τέσσερις παράγοντες συνέδεσε την διαχείριση των «κόκκινων» δανείων από τις τράπεζες η επικεφαλής της ΕΕΤ και πρόεδρος της ΕτΕ Λούκα Κατσέλη.

Κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε η διοίκηση του ιδρύματος σε επιχειρηματίες της Βόρειας Ελλάδας, το βράδυ της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, η κ. Κατσέλη σημείωσε ότι η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα θα προωθηθούν:

  • Οι αναγκαίες βελτιώσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του πτωχευτικού δικαίου.
  • Η εναρμόνιση κινήτρων για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων, που αφορούν τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στις τράπεζες.
  • Ο βαθμός συντονισμού και η τεχνογνωσία των τραπεζών στην προώθηση καινοτόμων προϊόντων αναδιάρθρωσης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών.
  • Η δυνατότητα εκχώρησης μη εξυπηρετούμενων δανείων σε τρίτους, είτε προς διαχείριση είτε προς πώληση.

«Αν η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων γίνει αποτελεσματικά, τότε θα απελευθερωθούν κεφάλαια τα οποία σήμερα είναι δεσμευμένα για την απορρόφηση τυχόν ζημιών και θα διοχετευθούν στην οικονομία για την επανεκκίνηση βιώσιμων επιχειρηματικών μονάδων» σημείωσε η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας.

Αναφερόμενη στην επανεκκίνηση της οικονομίας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι χρειάζεται βιώσιμη και ισχυρή συμμαχία μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου, του τραπεζικού τομέα και του κράτους.

«Οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από πιστωτικά κεφάλαια για να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους. Έχουν ανάγκη από ένα απλό και φιλικό ρυθμιστικό περιβάλλον που θα δίνει κίνητρα για επενδύσεις, καινοτομία, εξωστρέφεια και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι τράπεζες έχουν ανάγκη υγιή και βιώσιμα επιχειρηματικά και επενδυτικά σχέδια, προκειμένου να κατευθύνουν τα κεφάλαια που τους εμπιστεύονται οι καταθέτες τους. Το κράτος έχει μόνο να ωφεληθεί από ένα σταθερό και βιώσιμο τραπεζικό και επιχειρηματικό σύστημα, που επενδύει, είναι κερδοφόρο, παράγει έσοδα, προστιθέμενη αξία και απασχόληση. Ένα νέο ισχυρό συμβόλαιο συνεργασίας και εμπιστοσύνης επιχειρήσεων - τραπεζών - κράτους είναι επομένως ο καταλύτης για να δημιουργηθούν νέες πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, που όχι μόνο θα αποτρέψουν την εκδήλωση νέων κρίσεων στο μέλλον, αλλά θα βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης και θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τις επόμενε γενιές» σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι μεγάλη και κρίσιμη πρόκληση τόσο για την Εθνική, όσο και συνολικά για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, παραμένει η βελτίωση της ρευστότητας και της κερδοφορίας, μέσω της σταδιακής επιστροφής της καταθετικής βάσης και της επέκτασης δανειοδότησης και συμμετοχών σε κερδοφόρες δραστηριότητες.