Αναλυτική έκθεση με το τι πληρώνουν οι έλληνες φορολογούμενοι για τον ΕΝΦΙΑ έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων 2,8 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ή το 44,5% του συνόλου επιβαρύνονται με λιγότερα από 200 ευρώ έκαστος. Εξ αυτών, ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες πληρώνουν λιγότερα ακόμη και από 50 ευρώ, δηλαδή η κάθε δόση τους είναι 10 ευρώ.

Για 739.853 ιδιοκτήτες ακινήτων, το φετινό εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ ξεπερνάει τα 750 ευρώ δηλαδή η κάθε δόση είναι τουλάχιστον 150 ευρώ. Από αυτούς 12.354 άτομα πρέπει να καταβάλλουν πάνω από 10.000 ευρώ ενώ υπάρχουν και συνολικά 97 άτομα τα οποία πρέπει να πληρώσουν πάνω από 100.000 ευρώ έκαστος.

Όπως αναφέρει στην έκθεσής της η ΓΓΔΕ το 2016 για τα φυσικά πρόσωπα, ο φόρος παρέμεινε σταθερός ή μειώθηκε σε ποσοστό 91,88% ενώ το αντίστοιχο για τα νομικά πρόσωπα ποσοστό είναι 43,18%.

Η Περιφέρεια που συγκεντρώνει τα περισσότερα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ είναι η Περιφέρεια  Αττικής με 2.276.885 δηλώσεις που αντιστοιχούν σε συνολικό φόρο ύψους 1.547.781.502,59 ευρώ.

Επίσης το 2016 καταγράφεται μείωση των φυσικών προσώπων που καλούνται να καταβάλουν συμπληρωματικό φόρο.

Δείτε αναλυτικά την έκθεση