Μειώσεις από 5%-6% στις αποδοχές χιλιάδων υπαλλήλων που υπάγονται στα "ειδικά "μισθολόγια του δημοσίου αναμένεται να επιφέρουν οι αλλαγές που σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομικών στα πλαίσια της μνημονιακής υποχρεωτικής περιστολής των δαπανών τους κατά 300 εκ.ευρώ έως το 2018.Ο σχεδιασμός των ειδικών μισθολογίων του δημοσίου, που αφορά σε περίπου 200.000 δημοσίους υπαλλήλους ειδικών κατηγοριών (δικαστές,ένστολοι,γιατροί του ΕΣΥ,καθηγητές ΑΕΙ-ΤΕΙ κλπ) προβλέπει τον περιορισμό των 18 σήμερα ειδικών μισθολογίων που ισχύουν για διαφόρους επαγγελματικούς κλάδους(καθηγητές ΑΕΙ-ΤΕΙ,'ενστολους  κλπ)τ σε 10 το πολύ τον αριθμό.

Στόχος είναι να συσταθεί και για τους επαγγελματικούς κλάδους των ειδικών μισθολογίων ένα εκ του μηδενός ενιαίο μισθολόγιο ανάλογο με αυτό που ισχύει στους πολιτικούς υπαλλήλους Υπουργείων,ΝΠΔΔ,και Ο.Τ.Α και να πάψει ο κάθε κλάδος να έχει το δικό του ξεχωριστό μισθολόγιο (δικαστές,ένστολοι κλπ) όπως ισχύει σήμερα.

Εκτός του περιορισμού του αριθμού των ειδικών μισθολογίων σχεδιάζεται να μειωθούν  δραστικά και τα επιδόματα που λαμβάνουν οι υπάλληλοι που  υπάγονται σε ειδικά μισθολόγια (αποτελούν το 40% των ονομαστικών τους αποδοχών) με τον περιορισμό τους σε 4 βασικά (τέκνων,ανθυγιεινό,παραμεθόριων περιοχών κλπ) που ισχύουν στο στενό δημόσιο τομέα και την  ενσωμάτωση των υπολοίπων στο βασικό μισθό.

Αυτό όμως θα επιφέρει μικρές μειώσεις των καθαρών αποδοχών τους κατά 5%-6% καθώς η ενσωμάτωση επιδομάτων στο βασικό μισθό οδηγεί αυτόματα σε αύξηση της παρακράτησης των ασφαλιστικών τους εισφορών, μιας και ασφαλιστικές εισφορές δεν παρακρατούνται από παρεχόμενα επιδόματα αλλά μόνο από το βασικό μισθό. 

Οι μειώσεις αυτές στις αποδοχές θεωρεί η Κυβέρνηση ότι μπορούν να διατηρηθούν ως  "προσωπική διαφορά" όπως ίσχυσε και με τους συνταξιούχους με την αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων,συμψηφίζοντας τες με τις όποιες μισθολογικές ωριμάνσεις προκύψουν τα ερχόμενα χρόνια. 

Η πρόθεση όμως της διατήρησης των όποιων μειώσεων στις αποδοχές  μέσω της "προσωπικής διαφοράς" βρίσκει αντίθετους τους δανειστές οι οποίοι  απαιτούν οι μειώσεις της τάξης του 5%-6% στις αποδοχές των ειδικών μισθολογίων να εφαρμοστούν άμεσα  και να μην ισχύσει το τρικ της " προσωπικής διαφοράς'.