Αυξημένος κατά 0,2% εμφανίστηκε ο γενικός δείκτης απασχολουµένων ατόµων στο λιανικό εµπόριο το β΄ τρίμηνο φέτος σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του β΄ τριµήνου 2015, ενώ σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριµήνου 2016 παρουσίασε αύξηση 1,4%.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης ωρών εργασίας παρουσίασε αύξηση 0,4% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του β΄ τριµήνου 2015, ενώ σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριµήνου 2016 παρουσίασε αύξηση 2,5%.

Ενώ, ο δείκτης μισθών και ηµεροµισθίων παρουσίασε αύξηση 0,3% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του β΄ τριµήνου 2015, ενώ σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριµήνου 2016 παρουσίασε αύξηση 17,8%.

Ο εποχικά διορθωµένος (ως προς την επίδραση εποχικών γεγονότων, π.χ. έναρξη σχολικής περιόδου, εορτές, τουριστική περίοδος κ.λπ.) γενικός δείκτης απασχολουµένων ατόµων παρουσίασε αύξηση 0,7% το β΄ τρίμηνο 2016 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριµήνου 2016, ο αντίστοιχος δείκτης ωρών εργασίας παρουσίασε αύξηση 0,3% και ο αντίστοιχος δείκτης μισθών και ηµεροµισθίων παρουσίασε µείωση 0,8%.