Εκτοξεύθηκαν, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 22,86%, τον Αύγουστο οι ακάλυπτες επιταγές στην ελληνική αγορά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του «Τειρεσία», η αξία των ακάλυπτων επιταγών διαμορφώθηκε τον προηγούμενο μήνα σε 215,4 εκατ. ευρώ, καθώς ο αριθμός τους ανήλθε σε 2.112 επιταγές έναντι 1.719 επιταγών τον Ιούλιο.

Από την αρχή του έτους (Ιανουάριος - Αύγουστος), η συνολική αξία των ακάλυπτων επιταγών διαμορφώθηκε σε 574 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις απλήρωτες συναλλαγματικές, κατεγράφη αύξηση 19,09% σε επίπεδο τεμαχίων (2.951) και 37,04% σε επίπεδο ποσών (4,93 εκατ. ευρώ).