Ζήτημα ακύρωσης της διάταξης του υπουργείου Παιδείας, η οποία θεσπίστηκε πρόσφατα και προβλέπει μια σειρά κριτηρίων για τις απολύσεις εκπαιδευτικών στον ιδιωτικό τομέα ώστε να μην είναι δυνατές εάν δεν είναι πλήρως δικαιολογημένες θέτουν οι θεσμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη συνάντηση που είχε σήμερα ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης με τους εκπροσώπους του κουαρτέτου ενστάσεις πρόβαλε κυρίως το ΔΝΤ, καθώς δεν θέλει να δημιουργηθεί προηγούμενο στον περιορισμό των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα.

Πηγή του υπουργείου Παιδείας ανέφερε πως ο νόμος αυτός είχε εγκριθεί από τους θεσμούς και πως δεν πρόκειται η κυβέρνηση να αποσύρει την επίμαχη διάταξη.

Η διάταξη με την οποία διαφωνεί το ΔΝΤ προβλέπει για τους εκπαιδευτικούς στον ιδωτικό τομέα ότι εάν παρέλθει μία διετία από την πρόσληψή τους και δεν καταγγελθεί η σύμβαση από τους σχολάρχες, τότε οι συμβάσεις τους θα μετατρέπονται αυτομάτως σε αορίστου χρόνου και θα μπορούν να απολύονται μόνο υπό συγκεκριμένες και αυστηρές προϋποθέσεις.

Εδικότερα, όσον αφορά στο θέμα των απολύσεων, το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ότι η σύμβαση αορίστου χρόνου είναι δυνατόν να καταγγελθεί μόνο για τους παρακάτω λόγους:

• Εάν ο εργοδότης επικαλείται και αποδεικνύει επαρκώς αιτιολογημένη διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο λόγω αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη - εκπαιδευτικού.
• Κατάργηση σχολείων
• Κατάργηση τάξεων και τμημάτων τάξεων. Στην περίπτωση αυτή, είναι επιτρεπτή η απόλυση αυτών που έχουν τη μικρότερη προϋπηρεσία και μηδενίζεται το ωράριό τους.
• Συμπλήρωση του 70ού έτους της ηλικίας των εκπαιδευτικών

Επιπλέον, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να απολυθούν λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, που διαπιστώνεται από την οικεία κατά τόπο πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του Δημοσίου, με επιβολή της πειθαρχικής ποινής της απόλυσης από το αντίστοιχο πειθαρχικό συμβούλιο, αν υπάρξει ανεπάρκεια ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η οποία διαπιστώνεται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο και στηρίζεται σε δύο τουλάχιστον εκθέσεις.

Επίσης η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας προχώρησε σε μία νομοτεχνική βελτίωση, που αφορά στις καταγγελίες των συμβάσεων.

Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου προέβλεπε ότι εφεξής σε περιπτώσεις απολύσεων, το αρμόδιο κατά περίπτωση Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιβεβαιώνει εάν η σύμβαση εργασίας καταγγέλθηκε νομίμως, διαπιστώνει εάν η καταγγελία είναι καταχρηστική ή μη και εισηγείται σχετικά με την απόλυση στον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει δέσμια αρμοδιότητα να εκδώσει διαπιστωτική πράξη, σύμφωνη με την εισήγηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Το υπουργείο Παιδείας όμως, αποφάσισε να εντάξει στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και τους εκπαιδευτικούς που απολύθηκαν το σχολικό έτος 2015-2016.