Την πιστοληπτική αξιολόγηση της Κύπρου αναβάθμισε σήμερα ο οίκος Standard and Poor’s.

Ειδικότερα, οι S&P`s αναβάθμισαν τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Κύπρου σε ξένο και εγχώριο νόμισμα κατά μία βαθμίδα, από “ΒΒ-”, σε “ΒΒ”, ενώ την ίδια ώρα επιβεβαίωσε τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγησή της σε ξένο και εγχώριο νόμισμα στο “Β”. Παράλληλα διατήρησε σε θετικό ορίζοντα τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας.