Με τη  βούλα του δικαστή θα εγκρίνεται πλέον η  συνέχιση η όχι της λειτουργίας μιας υπερχρεωμένης πλην όμως βιώσιμης επιχείρησης ανεξαρτήτως μεγέθους, προσωπικού και τζίρου .Το πολύ έως τις αρχές του νέου χρόνου μπαίνει σε εφαρμογή το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας για την εξωδικαστική επίλυση χιλιάδων υπερχρεωμένων, σε τράπεζες και δημόσιο ,επιχειρήσεων  προκειμένου να κριθεί ποιες από αυτές μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους και ποιες όχι.

Εάν υπάρξει δικαστική απόρριψη της συνέχισης της λειτουργίας μιας ζημιογόνου επιχείρησης αυτό θα την οδηγήσει εκ των πραγμάτων σε εκκαθάριση εν λειτουργία η εκποίηση .Το λόγο πλέον θα έχουν οι τράπεζες οι οποίες θα αναλάβουν να εισέλθουν στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης αλλάζοντας τη διοίκησή της με σκοπό στη συνέχεια να την παραδώσουν ,μαζί με τα δάνειά της ,σε ξένα funds. Η διαδικασία πάντως της εξωδικαστικής επίλυσης των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων η επαγγελματιών θα έχει ως εξής.

Ορίζονται ειδικοί διαμεσολαβητές από το " Μητρώο ειδικών εμπειρογνωμόνων" το οποίο θα συσταθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ενώ τα μέλη του θα είναι πιστοποιημένα. Θα ετοιμάζουν σχέδιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης αναφορικά με όλες τις οφειλές της από τράπεζες μέχρι ασφαλιστικά ταμεία. Το σχέδιο θα κατατίθεται στα Ειρηνοδικεία η 'πτωχοδικεία' με σκοπό να τύχει έγκρισης η απόρριψης από τους δικαστές.

Η έγκριση θα συναρτάται και με ευνοϊκές ρυθμίσεις  όπως διαγραφή προσαυξήσεων η προστίμων αλλά και πάγωμα οφειλόμενων δανειακών κεφαλαίων  σε ποσοστό 50%-60% τα οποία θα αρχίσουν να αποπληρώνονται μόλις η επιχείρηση πάρει τα πάνω της. Τέλος ένα από τα μέτρα της μελέτης βιωσιμότητας θα είναι και η υποχρέωση συγχώνευσης θυγατρικών μιας επιχείρησης  ,η αλλαγή της διοίκησής της  και η αποβολή των  μη συνεργάσιμων μετόχων της.