«Η κυβέρνηση ούτε προστατεύει ούτε έχει εξαρτήσεις από κανέναν» σημειώνουν πηγές της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης με αφορμή τις εξελίξεις με την Attica Bank.

Συνεργάτες του αντιπροέδρου Γιάννη Δραγασάκη τονίζουν πως η κυβέρνηση «επιδιώκει τη διαφάνεια και τον έλεγχο παντού, με τη συνδρομή και της Δικαιοσύνης όπου αυτό επιβάλλεται, χωρίς γενικευμένη ποινικοποίηση του τραπεζικού συστήματος», και προσθέτουν:

Η κυβέρνηση εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η Τράπεζα Αττικής αποτελεί, εδώ και χρόνια, στόχο κατευθυνόμενων αρνητικών δημοσιευμάτων από κέντρα και δυνάμεις οι οποίες επιδιώκουν είτε το κλείσιμο είτε την εξαγορά της έναντι ευτελούς τιμήματος.

Οι ίδιοι κύκλοι σημειώνουν πως η τράπεζα «βρίσκεται σε διαδικασία ταχείας επίλυσης των εκκρεμοτήτων που αφορούν στην ανασυγκρότηση της διοίκησής της».

«Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας Αττικής είναι οι υψηλότεροι στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα (πάνω από 16%) και πολύ υψηλότεροι από τους επιβαλλόμενους ελάχιστους του ευρωσυστήματος (8- 10- 12%)» και «οι καταθέσεις στην τράπεζα Αττικής είναι απολύτως ασφαλείς, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται και η άρση των περιορισμών που επιβλήθηκαν στην παροχή πιστώσεων» τόνιζαν οι ίδιες πηγές.

Κύκλοι της αντιπροεδρίας σημειώνουν ταυτόχρονα ότι «η Τράπεζα Αττικής τελούσε και τελεί υπό τον εποπτικό έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία έχει την αρμοδιότητα να ερευνά και να αξιολογεί τα δεδομένα λειτουργίας της. Η κυβέρνηση ουδέποτε στάθηκε εμπόδιο στο να επιτελέσει η Τράπεζα της Ελλάδος το έργο της και όποτε ρωτήθηκε συνηγόρησε στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της Τράπεζας Αττικής».