Καινούριο ''χαράτσι'' που φουσκώνει ακόμα και πάνω από 50% τις ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών με μπλοκάκι έρχεται από την 1η Ιανουαρίου του 2017.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οιι απασχολούμενοι με καθεστώς μη εξαρτημένης σχέσης εργασίας με μπλοκάκι θα «τιμωρούνται» διπλά αν έχουν παράλληλα σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Αυτό για το λόγο ότι, αφενός μεν οι ατομικές τους εισφορές - όπως και των ελευθέρων επαγγελματιών - θα υπολογίζονται με το 26,95% του φορολογητέου εισοδήματός τους και αφετέρου, διότι θα εξακολουθούν να πληρώνουν εισφορά και για σύνταξη και για ασθένεια για την απασχόλησή τους ως μισθωτοί.

Όπως υπολογίζεται, η συνολική επιβάρυνση -μόνο από τις ασφαλιστικές εισφορές- για μισθωτούς ΙΚΑ που ασκούν και ατομικό επάγγελμα, με μπλοκάκι, θα αγγίξει το 43%.

Την ίδια στιγμή, σε περιπτώσεις εργαζομένων που ασφαλίζονται ως μισθωτοί σε Ταμεία, η πρόσθετη επιβάρυνση αν έχουν ταυτόχρονα και μπλοκάκι ασκώντας ατομικό επάγγελμα θα ανεβάσει το κόστος της ασφάλισής τους σχεδόν στο 50% του εισοδήματος.

Aν προστεθούν και οι φόροι (φόρος εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος και τυχόν προκαταβολή φόρου), τότε η επιβάρυνση στο εισόδημα από τη διπλή ασφαλιστική εισφορά και τους φόρους αγγίζει το 80%.