Δεν υπάρχει θέμα συντάξεων, ούτε έλλειμμα εσόδων για την καταβολή τους στο τέλος του μήνα. Αυτό διαβεβαίωναν χθες ανώτατα στελέχη του ΙΚΑ, σημειώνοντας ότι με τα χρήματα του ΑΚΑΓΕ (αλλά και με μέρος της κρατικής χρηματοδότησης) θα  καλυφθεί συνολικά το έλλειμμα του προϋπολογισμού που φθάνει τα 2 δισ. ευρώ και αφορά σε μεγάλο βαθμό υποχρεώσεις του Ταμείου προς τον ΕΟΠΥΥ και τον ΟΑΕΔ.

Επιπλέον, το "σπάσιμο" του κουμπαρά (ΑΚΑΓΕ) δεν αφορά κάποιο έλλειμμα στα έσοδα του ΙΚΑ, καθώς αυτά είναι αυξημένα το πρώτο οκτάμηνο του 2016 κατά 345 εκατ. ευρώ ή 5% σε σχέση με πέρυσι. Οι συντάξεις του Οκτωβρίου (όπως και του Σεπτεμβρίου) θα καταβληθούν χωρίς το μεγαλύτερο Ασφαλιστικό Ταμείο να υποχρεωθεί σε (εσωτερικό) δανεισμό, όπως γινόταν όλα τα τελευταία χρόνια και μέχρι πρόσφατα.

Όπως σημειώσαμε, τα χρήματα του ΑΚΑΓΕ (Λογαριασμού Αλληλεγγύης Γενεών) θα χρησιμοποιηθούν για το (διαχρονικά) ελλειμματικό προϋπολογισμό και συγκεκριμένα για να πληρωθούν οι υποχρεώσεις του ΙΚΑ σε ΕΟΠΥΥ και ΟΑΕΔ που καθυστερούν συστηματικά την τελευταία μνημονιακή εξαετία. Το ΙΚΑ εισέπραττε και εισπράττει εισφορές για λογαριασμό των δύο οργανισμών και δεν αποδίδει ολόκληρα τα ποσά, λόγω της μείωσης των εσόδων του τα τελευταία χρόνια (δραματική αύξηση της ανεργίας, μειώσεις μισθών) χρησιμοποιώντας τα χρήματα αυτά και για την καταβολή των συντάξεων.

Επομένως οι εκκρεμότητες αυτές κλείνουν σε μεγάλο βαθμό και ενόψει της μετατροπής του ΙΚΑ σε ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) με την σημερινή απόφαση του Δ.Σ του ΙΚΑ 

Να σημειωθεί ότι το ΑΚΑΓΕ διαθέτει περιουσία ύψους περίπου 3,7 δισ. ευρώ και με βάση τον ασφαλιστικό Νόμο του 2010 (3865) το Ταμείο μπορεί να αντλήσει ρευστότητα από τον συγκεκριμένο λογαριασμό μέχρι και το 2018.