Την περικοπή τουλάχιστον 5.000 θέσεων εργασίας, περίπου το 10% του συνολικού εργατικού της δυναμικού, εξετάζει η Commerzbank, στο πλαίσιο της προσπάθειας αναδιάρθρωσής της.

Το σχέδιο της δεύτερης μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζας αποσκοπεί στην επαναφορά της κερδοφορίας και στην αντιμετώπιση των αντίξοων συνθηκών λειτουργίας.

Το σχέδιο περικοπών εκτιμάται ότι θα ανακοινωθεί στα τέλη της επόμενης εβδομάδας, κατά την παρουσίαση του νέου εκτελεστικού διευθυντή, Μάρτιν Ζιέλκε.