Λίγο καρότο και πολύ μαστίγιο περιλαμβάνει η έκθεση αξιολόγησης του ΔΝΤ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, μετά τη συνάντηση της εκπροσώπου του Ταμείου στην Ελλάδα Ντέλιας Βελκουλέσκου με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Νέες περικοπές στις τρέχουσες συντάξεις, μείωση των φορολογικών συντελεστών αλλά και των ασφαλιστικών εισφορών με ταυτόχρονη μείωση όμως των «γενναιόδωρων» όπως χαρακτηρίζει φοροαπαλλαγών, άνοιγμα όλων των κλειστών επαγγελμάτων, απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων και μείωση των «κόκκινων» δανείων είναι τα βασικά μέτρα που ζητά το Ταμείο από την ελληνική κυβέρνηση.

Από την άλλη, το Ταμείο ζητά, για ακόμη μια φορά, ελάφρυνση του χρέους, καλώντας τους ευρωπαίους εταίρους να συμφωνήσουν σε μια τέτοια κατεύθυνση ως βοήθεια για το μεγάλο βάρος που έχει κληθεί να σηκώσει η Ελλάδα λόγω της προσφυγικής κρίσης.

Αναλυτικά τα μέτρα που ζητά το ΔΝΤ:

Περαιτέρω μείωση των τρεχουσών συντάξεων

Σύμφωνα με το ΔΝΤ κρίνεται «απαραίτητη» μια περαιτέρω μείωση των τρεχουσών συντάξεων, προκειμένου «να δημιουργηθεί χώρος για απαραίτητες κοινωνικές δαπάνες που θα προστατεύουν τις ευάλωτες ομάδες και θα παρέχουν απαραίτητες δημόσιες υπηρεσίες» και γιατί δεν είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα.

Όπως σημειώνει στα συμπεράσματά του το ΔΝΤ οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό έχουν σαν στόχο να περικόψουν τις δαπάνες κατά 1% του ΑΕΠ σε μεσοπρόθεσμη βάση. «Αυτό είναι ένα καλοδεχούμενο και σίγουρα ένα δύσκολο πολιτικά μέτρο στις τρέχουσες συνθήκες. Όμως, δεν έχει την έκταση που χρειάζεται επειδή το έλλειμα του συνταξιοδοτικού συστήματος βρίσκεται στο μη βιώσιμο επίπεδο του περίπου 10 τοις εκατό του ΑΕΠ (σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 2½ τοις εκατό στη ζώνη του ευρώ)», υποστηρίζει το Ταμείο και προσθέτει ότι «η τρέχουσα πολιτική που κυρίως προστατεύει τους υπάρχοντες συνταξιούχους ενώ βασίζεται σε υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές και σε χαμηλότερες αναμενόμενες συντάξεις για τους σημερινούς εργαζόμενους, δεν συνάδει με τη βιώσιμη ανάπτυξη και θα καταστεί μη βιώσιμη για λόγους ισότητας μεταξύ των γενεών».

Μείωση φοροαπαλλαγών και φορολογικών συντελεστών

Στην έκθεσή του το ΔΝΤ κάνει λόγο για «πολύ γενναιόδωρες φορολογικές απαλλαγές στην Ελλάδα», οι οποίες επιτρέπουν πάνω από τους μισούς μισθωτούς να εξαιρούνται από τη φορολογία του εισοδήματος (σε σύγκριση με το 8 τοις εκατό της Ευρωζώνης). Αυτό, κατά το Ταμείο, έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν τα έσοδα που απαιτούνται για την προστασία των πλέον ευάλωτων με παροχές πρόνοιας και ανεργίας που είναι συνηθισμένες σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Έτσι τονίζει ότι οι ελληνικές Αρχές πρέπει να μειώσουν τους φορολογικούς συντελεστές (και τους συντελεστές των ασφαλιστικών εισφορών), να μειώσουν τις «γενναιόδωρες» απαλλαγές στη φορολογία του εισοδήματος, και να εξαλείψουν τις υπόλοιπες φορολογικές απαλλαγές που ωφελούν τους πλουσίους.

Άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων  - Απελευθέρωση απολύσεων

Το ΔΝΤ επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της και χαρακτηρίζει βήμα προς τα εμπρός τις μεταρρυθμίσεις του 2011 στην αγορά εργασίας, στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τον κατώτατο μισθό.

Όμως, υποστηρίζει, λόγω της μη εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων στην αγορά των προϊόντων, το βάρος της προσαρμογής έπεσε κυρίως στους μισθωτούς.

Σύμφωνα λοιπόν με το Ταμείο «οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συμπληρωθούν με πιο φιλόδοξες προσπάθειες για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που είναι σε εξέλιξη για το πλήρες άνοιγμα των υπόλοιπων κλειστών επαγγελμάτων, για τη δημιουργία ανταγωνισμού, και τη διευκόλυνση παροχής αδειών για επενδύσεις και για ιδιωτικοποιήσεις, καθώς και με μέτρα για την ευθυγράμμιση των πλαισίων της Ελλάδας για τις συλλογικές απολύσεις και την συλλογική δράση με διεθνείς βέλτιστες πρακτικές».

Πώληση «κόκκινων» δανείων

Ως ένα από τα βασικά στοιχήματα για την ανάπτυξη και την επανάληψη χορήγησης πίστωσης στην οικονομία το ΔΝΤ κρίνει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που όπως αναφέρει αποτελούν πλέον σχεδόν το 50% των συνολικών δανείων και είναι το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωζώνη.

Έτσι προτείνει τη μείωση τους μέσα από την πώλησή τους.

«Οι εποπτικές Αρχές πρέπει επίσης να συνεχίσουν να ενισχύουν τα κίνητρα στις τράπεζες ώστε να θέσουν φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και για να υλοποιούν στρατηγικές που δίνουν προτεραιότητα σε βιώσιμα μέτρα αναδιάρθρωσης και στην πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων», αναφέρει συγκεκριμένα.

Όχι σε δόσεις για τη ρύθμιση οφειλών – Να πληρώσουν οι πλουσιότεροι

Σύμφωνα με το ΔΝΤ είναι «ζωτικής σημασίας» οι Αρχές να απέχουν από το να υιοθετούν περαιτέρω προγράμματα τμηματικών πληρωμών.

Αντ’ αυτού, τονίζει, πρέπει να δρομολογήσουν ειδικές και διατηρήσιμες αναδιαρθρωτικές λύσεις για βιώσιμους οφειλέτες σύμφωνα με τις δυνατότητές τους για την καταβολή πληρωμών, να επικεντρώσουν τους ελέγχους σε μεγάλους φορολογούμενους και σε φορολογούμενους υψηλού πλούτου, και να συνεχίσουν να ενισχύσουν τη χρήση εργαλείων επιβολής εναντίον εκείνων που μπορούν να πληρώσουν αλλά δεν το κάνουν.

Σημαντική ελάφρυνση χρέους

Αναφορικά με το χρέος το ΔΝΤ χαρακτηρίζει μη ρεαλιστικούς τους τρέχοντες στόχους των Αρχών γιατί, όπως λέει, «υποθέτουν ότι η Ελλάδα θα πετύχει και θα διατηρήσει πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 3½ τοις εκατό του ΑΕΠ για πολλές δεκαετίες -παρά τα διψήφια ποσοστά ανεργίας μέχρι τα μέσα του αιώνα- και ότι ταυτόχρονα θα πετύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, δεν μπορεί να υποτεθεί ότι η Ελλάδα απλά θα ξεπεράσει το πρόβλημα του χρέους της. Για να αποκατασταθεί η βιωσιμότητα, θα απαιτηθεί περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους, η οποία είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που εξετάζεται, και η οποία πρέπει να υπολογιστεί βάσει ρεαλιστικών παραδοχών σχετικά με την ικανότητα της Ελλάδας να δημιουργήσει βιώσιμα πλεονάσματα και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη».

Ταυτόχρονα το Ταμείο συνδέει άμεσα την ελάφρυνση με το προσφυγικό σημειώνοντας ότι «η πρόσφατη ανθρωπιστική πρόκληση από τη ροή των προσφύγων στην Ευρώπη έχει επιδεινώσει το βάρος του Ελληνικού λαού. Αυτό απαιτεί την πλήρη υποστήριξη της Ελλάδας από τους Ευρωπαίους εταίρους της. Αν και η Ευρώπη έχει ήδη επιδείξει την υποστήριξη προς την Ελλάδα παρέχοντάς την τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής, η περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους παραμένει ουσιαστικής σημασίας».

Χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα

Άνευ προηγουμένου χαρακτηρίζει τα πρωτογενή πλεονάσματα στην Ελλάδα το ΔΝΤ και υποστηρίζει ότι η διατήρησή τους σε αυτά τα επίπεδα θα ήταν επιβλαβή για την ανάπτυξη καθώς συνδέονται με την φορολογία και αποθαρρύνουν τις επενδύσεις. Ταυτόχρονα θεωρείται δύσκολο να διατηρηθούν ενόψει των πιθανών πιέσεων λόγω της επίμονα υψηλής ανεργίας, που κατά τις εκτιμήσεις του Ταμείου «αναμένεται να παραμείνει σε διψήφια ποσοστά μέχρι τα μέσα του αιώνα».

Άρση των capital controls

Οι περιορισμοί στις πληρωμές και οι κεφαλαιακοί έλεγχοι παραμένουν σε ισχύ θέτοντας εμπόδια στη δημιουργία εμπιστοσύνης και στην επιστροφή της ρευστότητας που είναι τόσο αναγκαία για την οικονομία. Οι Αρχές πρέπει να ελαφρύνουν τους ελέγχους γρήγορα και προβλέψιμα – χρησιμοποιώντας έναν οδικό χάρτη που βασίζεται σε ορόσημα- με την παράλληλη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας.