Μειώσεις στις συντάξεις δεν υπάρχουν κάτω από τα 1.300 ευρώ μεικτά. Σε αυτό έχει δίκιο ο υπουργός Εργασίας κ.Κατρούγκαλος. Ωστόσο υπάρχουν μειώσεις πάνω από αυτό το όριο όχι μόνο για τις επικουρικές, αλλά και στο άθροισμα κύριας και επικουρικής.

Οι οποίες μειώσεις κατά κύριο λόγο οφείλονται στη μή αναπροσαρμογή των κλιμακωτών μειώσεων που είχαν επιβληθεί από το 2012!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με γνώστες της κοινωνικής ασφάλισης οι μειώσεις στις συντάξεις που επιβλήθηκαν με τον Ν. 4093/2012 προβλέπεται ότι επιβάλλονται κλιμακωτά, δηλαδή ανάλογα του αθροίσματος κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Ετσι το άθροισμα συντάξεων κύριας και επικουρικής, (πάντα με τις προβλέψεις του Ν4093/12) από 1.000 έως 1.500 ευρώ, το ποσοστό κράτησης είναι 5%. Για ποσά, από 1.500 έως 2.000 ευρώ το ποσοστό είναι 10%. Για ποσά, από 2.000 έως 3.000 ευρώ, το ποσοστό είναι 15%. Και για ποσά άνω των 3.000 ευρώ, το ποσοστό κράτησης είναι 20%.

Σήμερα όμως με τον λεγόμενο «επανυπολογισμό» των επικουρικών συντάξεων που έγινε στο πλαίσιο του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου, άλλαξε και το άθροισμα, της κύριας και της επικουρικής σύνταξης και συνεπώς και τα ποσοστά παρακράτησης του συγκεκριμένου Νόμου.

Αντί λοιπόν, να επανακαθορίσουν τα ποσοστά κράτησης στις κύριες συντάξεις, βάση των νέων δεδομένων, εξακολουθούν και χρεώνουν τους συνταξιούχους, με τα ίδια ποσοστά μείωσης όπως και πριν, με αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι να έχουν επιπλέον περικοπές έως και 150 ευρώ!

Παράδειγμα: Έστω ένας συνταξιούχος, πριν από Ν. 4093/2012, είχε άθροισμα συντάξεων (1.300 κύριας + 300 επικουρικής) 1.600 ευρώ. Το ποσοστό κράτησης είναι 10%, άρα, 130 ευρώ για την κύρια και 30 ευρώ για την επικουρική. Με τον «επανυπολογισμό», και την μείωση της επικουρικής στα 150 ευρώ, πέφτει και το άθροισμα κύριας και επικουρικής κάτω των 1.500 ευρώ, συνεπώς αλλάζει το ποσοστό κράτησης, και από 10% που ήταν, γίνεται 5%.