Σε σταθερή τροχιά παρέμεινε τον Αύγουστο ο ρυθμός χορήγησης δανείων από τις τράπεζες της Ευρωζώνης στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του δανεισμού στα νοικοκυριά παρέμεινε στο 1,8%, όπως και τον Ιούλιο, και προς τις (μη χρηματοπιστωτικές) επιχειρήσεις στο 1,9%.

Η προσφορά χρήματος με την ευρεία έννοια (Μ3) αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 5,1% τον Αύγουστο από 4,9% τον Ιούλιο, ενώ η προσφορά χρήματος με στενή έννοια (Μ1), που περιλαμβάνει τη νομισματική κυκλοφορία και τις καταθέσεις όψεως, αυξήθηκε στο 8,9% από 8,4%.