Παράταση κατά 15 ημέρες φέρνει στην προθεσμία για τα πόθεν έσχες τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, ώστε να προετοιμαστεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να συμπεριληφθούν τα επιπλέον στοιχεία που απαιτούνται με το νέο νόμο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο, η υποβολή των δηλώσεων θα αρχίσει στις 15 Οκτωβρίου και η λήξη της προθεσμίας θα είναι στις 15 Ιανουαρίου 2017.

Οπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση η παράταση γίνεται κατ' εξαίρεση μόνο για το έτος 2016 έτσι ώστε να αναβαθμιστεί η διαδικτυακή ηλεκτρονική εφαρμογή, να συμπεριληφθούν τα επιπλέον στοιχεία που προβλέπει ο ν. 4389/2016 και να τεθεί η εν λόγω εφαρμογή σε παραγωγική λειτουργία για το σύνολο των υπόχρεων.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η υποβολή του πόθεν έσχες γίνεται από φέτος μόνο ηλεκτρονικά στο  www.pothen.gr και  αφορά περίπου 120.000 υπόχρεους, οι οποίοι συγκαταλέγονται στις κατηγορίες των πολιτικών προσώπων, αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δικαστικών λειτουργών αλλά και ιδιοκτητών κι εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Διαβάστε την τροπολογία