Πτώση πέντε θέσεων κατέγραψε η Ελλάδα στην κατάταξη της ανταγωνιστικότητας που δίνει στη δημοσιότητα κάθε χρόνο το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Όπως προκύπτει από την έκθεση Global Competitiveness Report 2016-2017 η χώρα μας βρίσκεται στην 86η θέση σε σύνολο 140 χωρών. Στην πρώτη θέση κατατάσσεται η Ελβετία, ακολουθούμενη από τη Σιγκαπούρη, τις ΗΠΑ, την Ολλανδία και τη Γερμανία. Οι χώρες αυτές βρίσκονταν και πέρυσι στην πρώτη πεντάδα των πιο ανταγωνιστικών χωρών, με μόνη αλλαγή την υποχώρηση της Γερμανίας από την 4η στην 5η θέση και, αντίστοιχα, την άνοδο της Ολλανδίας στην 4η από την 5η θέση.

Η κατάταξη των χωρών από το WEF γίνεται με βάση τη βαθμολογία που παίρνει κάθε χώρα σε έναν μεγάλο αριθμό επί μέρους δεικτών. Από τις 12 γενικές κατηγορίες δεικτών, η Ελλάδα είχε την καλύτερη επίδοση στις υποδομές (37η θέση), την τεχνολογική ετοιμότητα (42η θέση), την ανώτερη παιδεία και εκπαίδευση (45η θέση), την υγεία και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (46η θέση). Τις χαμηλότερες επιδόσεις είχε στην ανάπτυξη της χρηματοπιστωτικής αγοράς (136η θέση), το μακροοικονομικό περιβάλλον (131η θέση) και την αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας (114η θέση). Στους υπόλοιπους δείκτες, η Ελλάδα είναι 81η στους θεσμούς, 89η στην αποτελεσματικότητα της αγοράς προϊόντων, 56η στο μέγεθος της αγοράς, 69η στην εξειδίκευση των επιχειρήσεων και 72η στην καινοτομία των επιχειρήσεων.

Οι πιο προβληματικοί παράγοντες για το επιχειρείν στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση του WEF, είναι η πολιτική αστάθεια, οι φορολογικοί συντελεστές, η αναποτελεσματική γραφειοκρατία του δημόσιου τομέα, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και οι φορολογικές ρυθμίσεις.