Την παράταση της ρύθμισης τον 36 δόσεων, επεξεργάζεται σύμφωνα με φήμες που έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες, η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ. Αυτή την ώρα, μάλιστα,  συνεδριάζει το συμβούλιο της εταιρείας, στο οποίο υπάρχει θετική εισήγηση για παράταση του μέτρου, αλλά αναμένεται η τελική απόφαση.

Υπενθυμίζεται πως με απόφαση της διοίκησης της ΕΥΔΑΠ, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν καταναλωτές με οφειλές πάνω από 60 ευρώ. Η ελάχιστη δόση ορίζεται στα 20 ευρώ και ο αριθμός τους θα εξαρτάται από κάθε περίπτωση. Οι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου έχουν δικαίωμα εξόφλησης έως 36 δόσεις, ενώ είναι δυνατόν να διαγραφεί το σύνολο των προσαυξήσεων που τους έχουν επιβληθεί.

Όσοι εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή τους θα έχουν διαγραφή των προσαυξήσεων, ενώ θα πληρώσουν μόνον το 50% όσοι πληρώσουν σε έξι μηνιαίες δόσεις.

Σε περίπτωση που κάποιος καταναλωτής καθυστερήσει την καταβολή τριών δόσεων θα γίνεται διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου, ενώ σε τετράμηνη καθυστέρηση θα ακυρώνεται ο διακανονισμός, θα επανέρχεται η αρχική οφειλή και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Διαδικασία υποβολής δήλωσης

  • Στην αίτηση, η οποία θα υποβληθεί στα κατά τόπους Περιφερειακά Κέντρα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, θα επισυνάπτεται νόμιμο παραστατικό ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.). Η δε διαδικασία υποβολής θα γίνεται:
  • Με την αίτηση-δήλωση του ιδιοκτήτη ή των συνιδιοκτητών (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) ή νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτών με την οποία αναγνωρίζουν τις οφειλές και αποδέχονται τη ρύθμιση αυτών σε δόσεις.
  • Εάν πρόκειται για κοινόχρηστη παροχή η αίτηση υποβάλλεται από τον διαχειριστή (Η παραπάνω ιδιότητα αποδεικνύεται με πρακτικό της γενικής συνέλευσης ή με μηχανογραφημένη κατάσταση των κοινοχρήστων).
  • Στην περίπτωση επιχείρησης απαιτείται η υποβολή της αίτησης-δήλωσης από το νόμιμο εκπρόσωπό της.

Τι ισχύει για κάθε κατηγορία εντασσόμενου:

  • Όλοι ανεξαιρέτως οι οφειλέτες οι οποίοι θα εξοφλήσουν εφάπαξ το σύνολο των ληξιπροθέσμων οφειλών τους απαλλάσσονται του συνόλου των μη βεβαιωμένων προσαυξήσεων, τόκων και προστίμου.
  •  Όλοι οι οφειλέτες που ρυθμίζουν το σύνολο των ληξιπροθέσμων οφειλών τους σε δοσιακή ρύθμιση μέχρι 6 έντοκων δόσεων απαλλάσσονται του 50% του συνόλου των μη βεβαιωμένων προσαυξήσεων, τόκων και προστίμου.
  • Όλοι οι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν την ρύθμιση των οφειλών τους με έντοκες δόσεις οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 36 (τριάντα έξι). Σε ειδικές περιπτώσεις, για τις οποίες θα υποβάλλεται αίτημα περισσοτέρων έντοκων δόσεων, θα αποφαίνεται αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας ή και το .Σ. της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
  • Οι δικαιούχοι του Έκτακτου Ειδικού Τιμολογίου (Ε.Ε.Τ.) της ΕΥΔΑΠ ΑΕ απαλλάσσονται του συνόλου των μη βεβαιωμένων προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εάν εξοφλήσουν τις οφειλές τους εντασσόμενοι σε δοσιακή ρύθμιση κατά ανώτατο μέχρι τριάντα έξι (36) άτοκων μηνιαίων δόσεων.