Υπέρ των θέσεων του ΔΝΤ για τη μείωση των φόρων και εξορθολογισμό του φορολογικού βάρους τάχθηκε ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο του.

«Η υπερφορολόγηση των συνεπών φορολογουμένων και των οργανωμένων επιχειρήσεων εξακολουθεί να "στραγγαλίζει" την οικονομική δραστηριότητα, με τα νοικοκυριά να υφίστανται συνεχή μείωση στο διαθέσιμο εισόδημά τους, που, εκτός από τις καταναλωτικές τους ανάγκες, πρέπει να καλύψουν και τις φορολογικές τους υποχρεώσεις» τονίζει ο Σύνδεσμος.

Αναφέρεται ακόμα σε τέσσερις «πολιτικά ενοχλητικές αλήθειες» του ΔΝΤ που αφορούν «τη στοχευμένη μείωση του αφορολογήτου ορίου για να μειωθεί η φοροδιαφυγή, την ανάγκη να μειωθεί περαιτέρω η δαπάνη για συντάξεις, να αντιμετωπισθούν κατά προτεραιότητα τα προβληματικά δάνεια και να βρεθεί λύση στο ζήτημα του χρέους».

Ο ΣΕΒ τονίζει ακόμη ότι «η αύξηση των καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών, τον Αύγουστο, σε 123,9 δισ. ευρώ από 122,6 δισ. ευρώ, τον Ιούλιο (αύξηση 1,3 δισ. ευρώ) είναι η μεγαλύτερη αύξηση που καταγράφηκε εντός του 2016, εξέλιξη που συνδέεται με την κορύφωση της τουριστικής περιόδου, αλλά και την αποπληρωμή οφειλών του κράτους σε επιχειρήσεις, ασφαλισμένους και συνταξιούχους του δημοσίου. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτη και η μεταστροφή των ιδιωτών από καταθέσεις ταμιευτηρίου σε καταθέσεις προθεσμίας ύψους 300 εκατ. ευρώ».

Ο Σύνδεσμος καταγράφει, τέλος, στοιχεία για αύξηση των μισθών στο Δημόσιο (+4,6% Ιούλιος 2015-Ιούλιος 2016), σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα όπου καταγράφεται μείωση μισθών κατά 1,9% (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία Ιαν. 2015-Ιαν. 2016) και -2,5% για όλο το 2015.

«Οι μέσες μηνιαίες καθαρές αποδοχές στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά, κυρίως, στις δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τις επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από το δημόσιο, αυξάνονται πολύ περισσότερο από το μέσο όρο στο δημόσιο τομέα, με τις αυξήσεις στις δημόσιες επιχειρήσεις να είναι καταφανώς υπερβολικές» υποστηρίζει ο ΣΕΒ.